คำเตือน: API นี้เลิกใช้งานแล้วและจะถูกลบออกใน TensorFlow เวอร์ชันในอนาคตหลังจาก การแทนที่ เสถียรแล้ว

ShutdownDistributedTPU

ประชาชน ShutdownDistributedTPU ชั้นสุดท้าย

ปิดระบบ TPU แบบกระจายที่ทำงานอยู่

op ส่งกลับข้อผิดพลาดหากไม่มีระบบกำลังทำงาน

วิธีการสาธารณะ

คง ShutdownDistributedTPU
สร้าง ( ขอบเขต ขอบเขต)
วิธีการจากโรงงานเพื่อสร้างคลาสที่ปิดการดำเนินการ ShutdownDistributedTPU ใหม่

วิธีการสืบทอด

วิธีการสาธารณะ

สาธารณะคง ShutdownDistributedTPU สร้าง ( ขอบเขต ขอบเขต)

วิธีการจากโรงงานเพื่อสร้างคลาสที่ปิดการดำเนินการ ShutdownDistributedTPU ใหม่

พารามิเตอร์
ขอบเขต ขอบเขตปัจจุบัน
คืนสินค้า
  • อินสแตนซ์ใหม่ของ ShutdownDistributedTPU