คำเตือน: API นี้เลิกใช้งานแล้วและจะถูกลบออกใน TensorFlow เวอร์ชันในอนาคตหลังจาก การแทนที่ เสถียรแล้ว

RiscReal

ประชาชน RiscReal ชั้นสุดท้าย

วิธีการสาธารณะ

เอาท์พุท <u>
asOutput ()
ส่งกลับค่าแฮนเดิลเชิงสัญลักษณ์ของเทนเซอร์
คง <U ขยายจำนวน, T> RiscReal <u>
สร้าง ( ขอบเขต ขอบเขต Operand <T> การป้อนข้อมูลชั้น <u> Tout)
วิธีการ Factory เพื่อสร้างคลาสที่ปิดการดำเนินการ RiscReal ใหม่
คง <T> RiscReal <ลอย>
สร้าง ( ขอบเขต ขอบเขต Operand <T> การป้อนข้อมูล)
วิธีการจากโรงงานเพื่อสร้างคลาสที่ปิดการดำเนินการ RiscReal ใหม่โดยใช้ประเภทเอาต์พุตเริ่มต้น
เอาท์พุท <u>

วิธีการสืบทอด

วิธีการสาธารณะ

ประชาชน เอาท์พุท <u> asOutput ()

ส่งกลับค่าแฮนเดิลเชิงสัญลักษณ์ของเทนเซอร์

อินพุตสำหรับการทำงานของ TensorFlow เป็นเอาต์พุตของการดำเนินการอื่นของ TensorFlow วิธีนี้ใช้เพื่อขอรับหมายเลขอ้างอิงเชิงสัญลักษณ์ที่แสดงถึงการคำนวณของอินพุต

สาธารณะคง RiscReal <u> สร้าง ( ขอบเขต ขอบเขต Operand <T> การป้อนข้อมูลชั้น <u> Tout)

วิธีการ Factory เพื่อสร้างคลาสที่ปิดการดำเนินการ RiscReal ใหม่

พารามิเตอร์
ขอบเขต ขอบเขตปัจจุบัน
คืนสินค้า
  • ตัวอย่างใหม่ของ RiscReal

สาธารณะคง RiscReal <ลอย> สร้าง ( ขอบเขต ขอบเขต Operand <T> การป้อนข้อมูล)

วิธีการจากโรงงานเพื่อสร้างคลาสที่ปิดการดำเนินการ RiscReal ใหม่โดยใช้ประเภทเอาต์พุตเริ่มต้น

พารามิเตอร์
ขอบเขต ขอบเขตปัจจุบัน
คืนสินค้า
  • ตัวอย่างใหม่ของ RiscReal

ประชาชน เอาท์พุท <u> เอาท์พุท ()