คำเตือน: API นี้เลิกใช้งานแล้วและจะถูกลบออกใน TensorFlow เวอร์ชันในอนาคตหลังจาก การแทนที่ เสถียรแล้ว

TensorListResize

ประชาชน TensorListResize ชั้นสุดท้าย

ปรับขนาดรายการ

input_handle: ขนาดรายการอินพุต: ขนาดของรายการเอาต์พุต

วิธีการสาธารณะ

เอาท์พุท <object>
asOutput ()
ส่งกลับค่าแฮนเดิลเชิงสัญลักษณ์ของเทนเซอร์
คง TensorListResize
สร้าง ( ขอบเขต ขอบเขต Operand <?> inputHandle, Operand <Integer> ขนาด)
วิธีการของโรงงานเพื่อสร้างคลาสที่ปิดการดำเนินการ TensorListResize ใหม่
เอาท์พุท <?>

วิธีการสืบทอด

วิธีการสาธารณะ

ประชาชน เอาท์พุท <object> asOutput ()

ส่งกลับค่าแฮนเดิลเชิงสัญลักษณ์ของเทนเซอร์

อินพุตสำหรับการทำงานของ TensorFlow เป็นเอาต์พุตของการดำเนินการอื่นของ TensorFlow วิธีนี้ใช้เพื่อขอรับหมายเลขอ้างอิงเชิงสัญลักษณ์ที่แสดงถึงการคำนวณของอินพุต

สาธารณะคง TensorListResize สร้าง ( ขอบเขต ขอบเขต Operand <?> inputHandle, Operand <Integer> ขนาด)

วิธีการของโรงงานเพื่อสร้างคลาสที่ปิดการดำเนินการ TensorListResize ใหม่

พารามิเตอร์
ขอบเขต ขอบเขตปัจจุบัน
คืนสินค้า
  • อินสแตนซ์ใหม่ของ TensorListResize

ประชาชน เอาท์พุท <?> outputHandle ()