ResourceScatterNdMax

ResourceScatterNdMax คลาสสุดท้ายสาธารณะ

คลาสที่ซ้อนกัน

ระดับ ResourceScatterNdMax.Options แอ็ตทริบิวต์ทางเลือกสำหรับ ResourceScatterNdMax

วิธีการสาธารณะ

คงที่ <T ขยายหมายเลข U> ResourceScatterNdMax
สร้าง (ขอบเขต ขอบเขต , ตัวถูกดำเนินการ <?> อ้างอิง, ตัวถูกดำเนินการ <T> ดัชนี, ตัวถูกดำเนินการ <U> อัปเดต, ตัวเลือก... ตัวเลือก)
วิธีการจากโรงงานเพื่อสร้างคลาสที่รวมการดำเนินการ ResourceScatterNdMax ใหม่
ResourceScatterNdMax.Options แบบคงที่
useLocking (การใช้ล็อคแบบบูลีน)

วิธีการสืบทอด

วิธีการสาธารณะ

การสร้าง ResourceScatterNdMax สาธารณะแบบคงที่ (ขอบเขต ขอบเขต , ตัวดำเนินการ <?> อ้างอิง, ดัชนี ตัวดำเนินการ <T>, ตัวดำเนินการ อัปเดต <U>, ตัวเลือก... ตัวเลือก)

วิธีการจากโรงงานเพื่อสร้างคลาสที่รวมการดำเนินการ ResourceScatterNdMax ใหม่

พารามิเตอร์
ขอบเขต ขอบเขตปัจจุบัน
อ้างอิง การจัดการทรัพยากร ต้องมาจาก VarHandleOp
ดัชนี เทนเซอร์ ต้องเป็นประเภทใดประเภทหนึ่งต่อไปนี้: int32, int64 เทนเซอร์ของดัชนีในการอ้างอิง
อัปเดต เทนเซอร์ จะต้องมีประเภทเดียวกันกับการอ้างอิง เทนเซอร์ของค่าที่องค์ประกอบสูงสุดถูกนำมาใช้กับการอ้างอิง
ตัวเลือก มีค่าแอตทริบิวต์ทางเลือก
การส่งคืน
  • อินสแตนซ์ใหม่ของ ResourceScatterNdMax

ResourceScatterNdMax.Options สาธารณะแบบคงที่ useLocking (useLocking แบบบูลีน)

พารามิเตอร์
ใช้ล็อค บูลเสริม ค่าเริ่มต้นเป็น True ถ้าเป็น True งานที่ได้รับมอบหมายจะได้รับการปกป้องด้วยการล็อค มิฉะนั้นพฤติกรรมจะไม่ได้กำหนดไว้ แต่อาจแสดงความขัดแย้งน้อยลง