คำเตือน: API นี้เลิกใช้งานแล้วและจะถูกลบออกใน TensorFlow เวอร์ชันในอนาคตหลังจาก การแทนที่ เสถียรแล้ว

RiscReduce

ประชาชน RiscReduce ชั้นสุดท้าย

วิธีการสาธารณะ

เอาท์พุท <T>
asOutput ()
ส่งกลับค่าแฮนเดิลเชิงสัญลักษณ์ของเทนเซอร์
คง <T ขยายจำนวนยูขยายจำนวน> RiscReduce <T>
สร้าง ( ขอบเขต ขอบเขต Operand <T> เมตริกซ์, Operand <u> แกนสตริง reduceType)
วิธีการ Factory เพื่อสร้างคลาสที่ปิดการดำเนินการ RiscReduce ใหม่
เอาท์พุท <T>

วิธีการสืบทอด

วิธีการสาธารณะ

ประชาชน เอาท์พุท <T> asOutput ()

ส่งกลับค่าแฮนเดิลเชิงสัญลักษณ์ของเทนเซอร์

อินพุตสำหรับการทำงานของ TensorFlow เป็นเอาต์พุตของการดำเนินการอื่นของ TensorFlow วิธีนี้ใช้เพื่อขอรับหมายเลขอ้างอิงเชิงสัญลักษณ์ที่แสดงถึงการคำนวณของอินพุต

สาธารณะคง RiscReduce <T> สร้าง ( ขอบเขต ขอบเขต Operand <T> เมตริกซ์, Operand <u> แกนสตริง reduceType)

วิธีการ Factory เพื่อสร้างคลาสที่ปิดการดำเนินการ RiscReduce ใหม่

พารามิเตอร์
ขอบเขต ขอบเขตปัจจุบัน
คืนสินค้า
  • ตัวอย่างใหม่ของ RiscReduce

ประชาชน เอาท์พุท <T> เอาท์พุท ()