คำเตือน: API นี้เลิกใช้งานแล้วและจะถูกลบออกใน TensorFlow เวอร์ชันในอนาคตหลังจาก การแทนที่ เสถียรแล้ว

SwitchCond

ประชาชน SwitchCond ชั้นสุดท้าย

ส่งต่อ "ข้อมูล" ไปยังพอร์ตเอาต์พุตที่กำหนดโดย "pred"

หาก "pred" เป็นจริง อินพุต "data" จะถูกส่งต่อไปยัง "output_true" มิฉะนั้น ข้อมูลจะไปที่ `output_false'

ดูเพิ่มเติมที่ 'RefSwitch' และ 'Merge'

วิธีการสาธารณะ

คง <T> SwitchCond <T>
สร้าง ( ขอบเขต ขอบเขต Operand <T> ข้อมูล Operand <บูลีน> pred)
วิธีการจากโรงงานเพื่อสร้างคลาสที่ปิดการดำเนินการ SwitchCond ใหม่
เอาท์พุท <T>
outputFalse ()
หาก "pred" เป็นเท็จ ข้อมูลจะถูกส่งต่อไปยังเอาต์พุตนี้
เอาท์พุท <T>
outputTrue ()
หาก "pred" เป็นจริง ข้อมูลจะถูกส่งต่อไปยังเอาต์พุตนี้

วิธีการสืบทอด

วิธีการสาธารณะ

สาธารณะคง SwitchCond <T> สร้าง ( ขอบเขต ขอบเขต Operand <T> ข้อมูล Operand <บูลีน> pred)

วิธีการจากโรงงานเพื่อสร้างคลาสที่ปิดการดำเนินการ SwitchCond ใหม่

พารามิเตอร์
ขอบเขต ขอบเขตปัจจุบัน
ข้อมูล เทนเซอร์จะถูกส่งต่อไปยังเอาต์พุตที่เหมาะสม
เพรด สเกลาร์ที่ระบุเอาต์พุตพอร์ตที่จะได้รับข้อมูล
คืนสินค้า
  • อินสแตนซ์ใหม่ของ SwitchCond

ประชาชน เอาท์พุท <T> outputFalse ()

หาก "pred" เป็นเท็จ ข้อมูลจะถูกส่งต่อไปยังเอาต์พุตนี้

ประชาชน เอาท์พุท <T> outputTrue ()

หาก "pred" เป็นจริง ข้อมูลจะถูกส่งต่อไปยังเอาต์พุตนี้