คำเตือน: API นี้เลิกใช้งานแล้วและจะถูกลบออกใน TensorFlow เวอร์ชันในอนาคตหลังจาก การแทนที่ เสถียรแล้ว

AssignAdd

ชั้นสุดท้ายประชาชน AssignAdd

อัปเดต 'อ้างอิง' โดยเพิ่ม 'ค่า' เข้าไป

การดำเนินการนี้จะแสดงผล "อ้างอิง" หลังจากการอัปเดตเสร็จสิ้น สิ่งนี้ทำให้การดำเนินการลูกโซ่ที่ต้องใช้ค่ารีเซ็ตทำได้ง่ายขึ้น

คลาสที่ซ้อนกัน

ระดับ AssignAdd.Options คุณลักษณะที่จำเป็นสำหรับการ AssignAdd

วิธีการสาธารณะ

เอาท์พุท <T>
asOutput ()
ส่งกลับค่าแฮนเดิลเชิงสัญลักษณ์ของเทนเซอร์
คง <T> AssignAdd <T>
สร้าง ( ขอบเขต ขอบเขต Operand <T> โทษ, Operand <T> ค่า ตัวเลือก ... ตัวเลือก)
วิธีการ Factory เพื่อสร้างคลาสที่ปิดการดำเนินการ AssignAdd ใหม่
เอาท์พุท <T>
outputRef ()
= เหมือนกับ "อ้างอิง"
คง AssignAdd.Options
useLocking (บูลีน useLocking)

วิธีการสืบทอด

วิธีการสาธารณะ

ประชาชน เอาท์พุท <T> asOutput ()

ส่งกลับค่าแฮนเดิลเชิงสัญลักษณ์ของเทนเซอร์

อินพุตสำหรับการทำงานของ TensorFlow เป็นเอาต์พุตของการดำเนินการอื่นของ TensorFlow วิธีนี้ใช้เพื่อรับหมายเลขอ้างอิงเชิงสัญลักษณ์ที่แสดงถึงการคำนวณของอินพุต

สาธารณะคง AssignAdd <T> สร้าง ( ขอบเขต ขอบเขต Operand <T> โทษ, Operand <T> ค่า ตัวเลือก ... ตัวเลือก)

วิธีการ Factory เพื่อสร้างคลาสที่ปิดการดำเนินการ AssignAdd ใหม่

พารามิเตอร์
ขอบเขต ขอบเขตปัจจุบัน
อ้างอิง ควรมาจากโหนด "ตัวแปร"
ค่า ค่าที่จะเพิ่มให้กับตัวแปร
ตัวเลือก ดำเนินการค่าแอตทริบิวต์ทางเลือก
คืนสินค้า
  • อินสแตนซ์ใหม่ของ AssignAdd

ประชาชน เอาท์พุท <T> outputRef ()

= เหมือนกับ "อ้างอิง" ส่งคืนเพื่อความสะดวกสำหรับการดำเนินการที่ต้องการใช้ค่าใหม่หลังจากอัปเดตตัวแปรแล้ว

สาธารณะคง AssignAdd.Options useLocking (บูลีน useLocking)

พารามิเตอร์
ใช้ล็อค หากเป็น True การเพิ่มจะถูกป้องกันโดยการล็อค มิฉะนั้นพฤติกรรมจะไม่ถูกกำหนด แต่อาจแสดงความขัดแย้งน้อยลง