คำเตือน: API นี้เลิกใช้งานแล้วและจะถูกลบออกใน TensorFlow เวอร์ชันในอนาคตหลังจาก การแทนที่ เสถียรแล้ว

OutfeedEnqueue

ประชาชน OutfeedEnqueue ชั้นสุดท้าย

จัดคิวเทนเซอร์บนเอาต์พุตการคำนวณ

วิธีการสาธารณะ

คง <T> OutfeedEnqueue
สร้าง ( ขอบเขต ขอบเขต Operand <T> การป้อนข้อมูล)
วิธีการจากโรงงานเพื่อสร้างคลาสที่ปิดการดำเนินการ OutfeedEnqueue ใหม่

วิธีการสืบทอด

วิธีการสาธารณะ

สาธารณะคง OutfeedEnqueue สร้าง ( ขอบเขต ขอบเขต Operand <T> การป้อนข้อมูล)

วิธีการจากโรงงานเพื่อสร้างคลาสที่ปิดการดำเนินการ OutfeedEnqueue ใหม่

พารามิเตอร์
ขอบเขต ขอบเขตปัจจุบัน
ป้อนข้อมูล เทนเซอร์ที่จะแทรกลงในคิวการป้อน
คืนสินค้า
  • อินสแตนซ์ใหม่ของ OutfeedEnqueue