คำเตือน: API นี้เลิกใช้งานแล้วและจะถูกลบออกใน TensorFlow เวอร์ชันในอนาคตหลังจาก การแทนที่ เสถียรแล้ว

BandedTriangularSolve

ประชาชน BandedTriangularSolve ชั้นสุดท้าย

คลาสที่ซ้อนกัน

ระดับ BandedTriangularSolve.Options คุณลักษณะที่จำเป็นสำหรับการ BandedTriangularSolve

วิธีการสาธารณะ

คง BandedTriangularSolve.Options
adjoint (บูลีน adjoint)
เอาท์พุท <T>
asOutput ()
ส่งกลับค่าแฮนเดิลเชิงสัญลักษณ์ของเทนเซอร์
คง <T> BandedTriangularSolve <T>
สร้าง ( ขอบเขต ขอบเขต Operand <T> เมทริกซ์ ถูกดำเนิน <T> RHS, ตัวเลือก ... ตัวเลือก)
วิธีการจากโรงงานเพื่อสร้างคลาสที่ปิดการดำเนินการ BandedTriangularSolve ใหม่
คง BandedTriangularSolve.Options
ลด (บูลีนลดลง)
เอาท์พุท <T>

วิธีการสืบทอด

วิธีการสาธารณะ

สาธารณะคง BandedTriangularSolve.Options adjoint (บูลีน adjoint)

ประชาชน เอาท์พุท <T> asOutput ()

ส่งกลับค่าแฮนเดิลเชิงสัญลักษณ์ของเทนเซอร์

อินพุตสำหรับการทำงานของ TensorFlow เป็นเอาต์พุตของการดำเนินการอื่นของ TensorFlow วิธีนี้ใช้เพื่อขอรับหมายเลขอ้างอิงเชิงสัญลักษณ์ที่แสดงถึงการคำนวณของอินพุต

สาธารณะคง BandedTriangularSolve <T> สร้าง ( ขอบเขต ขอบเขต Operand <T> เมทริกซ์ ถูกดำเนิน <T> RHS, ตัวเลือก ... ตัวเลือก)

วิธีการจากโรงงานเพื่อสร้างคลาสที่ปิดการดำเนินการ BandedTriangularSolve ใหม่

พารามิเตอร์
ขอบเขต ขอบเขตปัจจุบัน
ตัวเลือก ดำเนินการค่าแอตทริบิวต์ทางเลือก
คืนสินค้า
  • ตัวอย่างใหม่ของ BandedTriangularSolve

สาธารณะคง BandedTriangularSolve.Options ลด (บูลีนลดลง)

ประชาชน เอาท์พุท <T> เอาท์พุท ()