คำเตือน: API นี้เลิกใช้งานแล้วและจะถูกลบออกใน TensorFlow เวอร์ชันในอนาคตหลังจาก การแทนที่ เสถียรแล้ว

Op

อินเทอร์เฟซสาธารณะ Op
คลาสย่อยทางอ้อมที่รู้จัก

A marker interface for all operation wrappers.

Operation wrappers provide strongly typed interfaces for building and execution operations without the use of literals and indexes, as required in the core classes.

This interface allows keeping references to any operation wrapper using a common type.

// All values returned by an Ops call can be referred as a Op
 Op split = ops.array().split(...);
 Op shape = ops.array().shape(...);

 // All operations could be added to an Op collection
 Collection<Op> allOps = Arrays.asList(split, shape);