คำเตือน: API นี้เลิกใช้งานแล้วและจะถูกลบออกใน TensorFlow เวอร์ชันในอนาคตหลังจาก การแทนที่ เสถียรแล้ว

CollectiveReduceV2

ประชาชน CollectiveReduceV2 ชั้นสุดท้าย

ลดเทนเซอร์ที่มีประเภทและรูปร่างเหมือนกันหลายตัว

คลาสที่ซ้อนกัน

ระดับ CollectiveReduceV2.Options คุณลักษณะที่จำเป็นสำหรับการ CollectiveReduceV2

วิธีการสาธารณะ

เอาท์พุท <T>
asOutput ()
ส่งกลับค่าแฮนเดิลเชิงสัญลักษณ์ของเทนเซอร์
คง CollectiveReduceV2.Options
communicationHint (String communicationHint)
คง <T ขยายจำนวน> CollectiveReduceV2 <T>
สร้าง ( ขอบเขต ขอบเขต Operand <T> การป้อนข้อมูล ตัวถูกดำเนินการ <Integer> groupsize, Operand <Integer> groupKey, Operand <Integer> instanceKey, Iterable < Operand <? >> orderingToken, String mergeOp, String finalOp, ตัวเลือก ... ตัวเลือก)
วิธีการ Factory เพื่อสร้างคลาสที่ปิดการดำเนินการ CollectiveReduceV2 ใหม่
เอาท์พุท <T>
คง CollectiveReduceV2.Options
maxSubdivsPerDevice (Long maxSubdivsPerDevice)
คง CollectiveReduceV2.Options
timeoutSeconds (timeoutSeconds float)

วิธีการสืบทอด

วิธีการสาธารณะ

ประชาชน เอาท์พุท <T> asOutput ()

ส่งกลับค่าแฮนเดิลเชิงสัญลักษณ์ของเทนเซอร์

อินพุตสำหรับการทำงานของ TensorFlow เป็นเอาต์พุตของการดำเนินการอื่นของ TensorFlow วิธีนี้ใช้เพื่อรับหมายเลขอ้างอิงเชิงสัญลักษณ์ที่แสดงถึงการคำนวณของอินพุต

สาธารณะคง CollectiveReduceV2.Options communicationHint (String communicationHint)

สาธารณะคง CollectiveReduceV2 <T> สร้าง ( ขอบเขต ขอบเขต Operand <T> การป้อนข้อมูล ตัวถูกดำเนินการ <Integer> groupsize, Operand <Integer> groupKey, Operand <Integer> instanceKey, Iterable < Operand <? >> orderingToken, String mergeOp, String finalOp, ตัวเลือก ... ตัวเลือก)

วิธีการ Factory เพื่อสร้างคลาสที่ปิดการดำเนินการ CollectiveReduceV2 ใหม่

พารามิเตอร์
ขอบเขต ขอบเขตปัจจุบัน
ตัวเลือก ดำเนินการค่าแอตทริบิวต์ทางเลือก
คืนสินค้า
  • ตัวอย่างใหม่ของ CollectiveReduceV2

ประชาชน เอาท์พุท <T> ข้อมูล ()

สาธารณะคง CollectiveReduceV2.Options maxSubdivsPerDevice (Long maxSubdivsPerDevice)

สาธารณะคง CollectiveReduceV2.Options timeoutSeconds (timeoutSeconds float)