คำเตือน: API นี้เลิกใช้งานแล้วและจะถูกลบออกใน TensorFlow เวอร์ชันในอนาคตหลังจาก การแทนที่ เสถียรแล้ว

StageSize

ประชาชน StageSize ชั้นสุดท้าย

Op คืนค่าจำนวนองค์ประกอบในคอนเทนเนอร์พื้นฐาน

คลาสที่ซ้อนกัน

ระดับ StageSize.Options คุณลักษณะที่จำเป็นสำหรับการ StageSize

วิธีการสาธารณะ

เอาท์พุท <Integer>
asOutput ()
ส่งกลับค่าแฮนเดิลเชิงสัญลักษณ์ของเทนเซอร์
คง StageSize.Options
ความจุ (ความจุ Long)
คง StageSize.Options
ภาชนะ (String ภาชนะ)
คง StageSize
สร้าง ( ขอบเขต ขอบเขตรายการ <ชั้น <? >> dtypes, ตัวเลือก ... ตัวเลือก)
วิธีการจากโรงงานเพื่อสร้างคลาสที่ปิดการดำเนินการ StageSize ใหม่
คง StageSize.Options
memoryLimit (Long memoryLimit)
คง StageSize.Options
sharedName (String sharedName)
เอาท์พุท <Integer>

วิธีการสืบทอด

วิธีการสาธารณะ

ประชาชน เอาท์พุท <Integer> asOutput ()

ส่งกลับค่าแฮนเดิลเชิงสัญลักษณ์ของเทนเซอร์

อินพุตสำหรับการทำงานของ TensorFlow เป็นเอาต์พุตของการดำเนินการอื่นของ TensorFlow วิธีนี้ใช้เพื่อขอรับหมายเลขอ้างอิงเชิงสัญลักษณ์ที่แสดงถึงการคำนวณของอินพุต

สาธารณะคง StageSize.Options ความจุ (ความจุ Long)

สาธารณะคง StageSize.Options ภาชนะ (String ภาชนะ)

สาธารณะคง StageSize สร้าง ( ขอบเขต ขอบเขตรายการ <ชั้น <? >> dtypes, ตัวเลือก ... ตัวเลือก)

วิธีการจากโรงงานเพื่อสร้างคลาสที่ปิดการดำเนินการ StageSize ใหม่

พารามิเตอร์
ขอบเขต ขอบเขตปัจจุบัน
ตัวเลือก ดำเนินการค่าแอตทริบิวต์ทางเลือก
คืนสินค้า
  • อินสแตนซ์ใหม่ของ StageSize

สาธารณะคง StageSize.Options memoryLimit (Long memoryLimit)

สาธารณะคง StageSize.Options sharedName (String sharedName)

ประชาชน เอาท์พุท <Integer> ขนาด ()