คำเตือน: API นี้เลิกใช้งานแล้วและจะถูกลบออกใน TensorFlow เวอร์ชันในอนาคตหลังจาก การแทนที่ เสถียรแล้ว

TensorListScatter

TensorListScatter คลาสสุดท้ายสาธารณะ

สร้าง TensorList โดยการจัดทำดัชนีลงใน Tensor

สมาชิกของ TensorList แต่ละคนสอดคล้องกับหนึ่งแถวของเทนเซอร์อินพุต ที่ระบุโดยดัชนีที่กำหนด (ดู tf.gather )

เทนเซอร์: เทนเซอร์อินพุต ดัชนี: ดัชนีที่ใช้ทำดัชนีในรายการ element_shape: รูปร่างขององค์ประกอบในรายการ (สามารถระบุได้น้อยกว่ารูปร่างของเทนเซอร์) output_handle: รายการเทนเซอร์

วิธีการสาธารณะ

เอาท์พุต <Object>
เป็นเอาต์พุต ()
ส่งกลับค่าแฮนเดิลเชิงสัญลักษณ์ของเทนเซอร์
คงที่ <T, U ขยายจำนวน> TensorListScatter
สร้าง ( ขอบเขต ขอบเขต, ตัว ถูกดำเนินการ <T> เทนเซอร์, ดัชนี ตัวถูกดำเนินการ < จำนวนเต็ม >, ตัวถูกดำเนินการ <U> องค์ประกอบรูปร่าง)
เมธอดของโรงงานเพื่อสร้างคลาสที่ปิดการดำเนินการ TensorListScatter ใหม่
เอาท์พุต <?>

วิธีการสืบทอด

วิธีการสาธารณะ

เอาต์พุต สาธารณะ <Object> asOutput ()

ส่งกลับค่าแฮนเดิลเชิงสัญลักษณ์ของเทนเซอร์

อินพุตสำหรับการทำงานของ TensorFlow เป็นเอาต์พุตของการดำเนินการอื่นของ TensorFlow วิธีนี้ใช้เพื่อขอรับหมายเลขอ้างอิงเชิงสัญลักษณ์ที่แสดงถึงการคำนวณของอินพุต

สร้าง TensorListScatter สาธารณะแบบคงที่ ( ขอบเขต ขอบเขต, ตัวถูกดำเนินการ <T> เทนเซอร์, ดัชนีตัวถูกดำเนิน การ <จำนวนเต็ม>, ตัวถูกดำเนิน การ <U> องค์ประกอบรูปร่าง)

เมธอดของโรงงานเพื่อสร้างคลาสที่ปิดการดำเนินการ TensorListScatter ใหม่

พารามิเตอร์
ขอบเขต ขอบเขตปัจจุบัน
คืนสินค้า
  • ตัวอย่างใหม่ของ TensorListScatter

เอาต์พุต สาธารณะ <?> outputHandle ()