คำเตือน: API นี้เลิกใช้งานแล้วและจะถูกลบออกใน TensorFlow เวอร์ชันในอนาคตหลังจาก การแทนที่ เสถียรแล้ว

DeleteSeedGenerator

ประชาชน DeleteSeedGenerator ชั้นสุดท้าย

วิธีการสาธารณะ

คง DeleteSeedGenerator
สร้าง ( ขอบเขต ขอบเขต Operand <?> จับ ตัวถูกดำเนินการ <?> Deleter)
วิธีการจากโรงงานเพื่อสร้างคลาสที่ปิดการดำเนินการ DeleteSeedGenerator ใหม่

วิธีการสืบทอด

วิธีการสาธารณะ

สาธารณะคง DeleteSeedGenerator สร้าง ( ขอบเขต ขอบเขต Operand <?> จับ ตัวถูกดำเนินการ <?> Deleter)

วิธีการจากโรงงานเพื่อสร้างคลาสที่ปิดการดำเนินการ DeleteSeedGenerator ใหม่

พารามิเตอร์
ขอบเขต ขอบเขตปัจจุบัน
คืนสินค้า
  • อินสแตนซ์ใหม่ของ DeleteSeedGenerator