คำเตือน: API นี้เลิกใช้งานแล้วและจะถูกลบออกใน TensorFlow เวอร์ชันในอนาคตหลังจาก การแทนที่ เสถียรแล้ว

RetrieveTPUEmbeddingAdagradParameters

ประชาชน RetrieveTPUEmbeddingAdagradParameters ชั้นสุดท้าย

ดึงข้อมูลพารามิเตอร์ฝัง Adagrad

op ที่ดึงพารามิเตอร์การเพิ่มประสิทธิภาพจากการฝังไปยังหน่วยความจำโฮสต์ ต้องนำหน้าด้วย ConfigureTPUEmbeddingHost op ที่ตั้งค่าการกำหนดค่าตารางการฝังที่ถูกต้อง ตัวอย่างเช่น op นี้ใช้เพื่อดึงข้อมูลพารามิเตอร์ที่อัปเดตก่อนที่จะบันทึกจุดตรวจ

คลาสที่ซ้อนกัน

ระดับ RetrieveTPUEmbeddingAdagradParameters.Options คุณลักษณะที่จำเป็นสำหรับการ RetrieveTPUEmbeddingAdagradParameters

วิธีการสาธารณะ

เอาท์พุท <ลอย>
สะสม ()
ตัวสะสมพารามิเตอร์อัปเดตโดยอัลกอริธึมการปรับให้เหมาะสมของ Adagrad
คง RetrieveTPUEmbeddingAdagradParameters.Options
การตั้งค่า (String การตั้งค่า)
คง RetrieveTPUEmbeddingAdagradParameters
สร้าง ( ขอบเขต ขอบเขต numShards ยาวยาว shardId, ตัวเลือก ... ตัวเลือก)
เมธอดของโรงงานเพื่อสร้างคลาสที่ปิดการดำเนินการ RetrieveTPUEmbeddingAdagradParameters ใหม่
เอาท์พุท <ลอย>
พารามิเตอร์ ()
พารามิเตอร์พารามิเตอร์อัปเดตโดยอัลกอริธึมการปรับให้เหมาะสมของ Adagrad
คง RetrieveTPUEmbeddingAdagradParameters.Options
รหัสตาราง (Long รหัสตาราง)
คง RetrieveTPUEmbeddingAdagradParameters.Options
tableName (String tableName)

วิธีการสืบทอด

วิธีการสาธารณะ

ประชาชน เอาท์พุท <ลอย> สะสม ()

ตัวสะสมพารามิเตอร์อัปเดตโดยอัลกอริธึมการปรับให้เหมาะสมของ Adagrad

สาธารณะคง RetrieveTPUEmbeddingAdagradParameters.Options การตั้งค่า (String การตั้งค่า)

สาธารณะคง RetrieveTPUEmbeddingAdagradParameters สร้าง ( ขอบเขต ขอบเขต numShards ยาวยาว shardId, ตัวเลือก ... ตัวเลือก)

เมธอดของโรงงานเพื่อสร้างคลาสที่ปิดการดำเนินการ RetrieveTPUEmbeddingAdagradParameters ใหม่

พารามิเตอร์
ขอบเขต ขอบเขตปัจจุบัน
ตัวเลือก ดำเนินการค่าแอตทริบิวต์ทางเลือก
คืนสินค้า
  • อินสแตนซ์ใหม่ของ RetrieveTPUEmbeddingAdagradParameters

ประชาชน เอาท์พุท <ลอย> พารามิเตอร์ ()

พารามิเตอร์พารามิเตอร์อัปเดตโดยอัลกอริธึมการปรับให้เหมาะสมของ Adagrad

สาธารณะคง RetrieveTPUEmbeddingAdagradParameters.Options รหัสตาราง (Long รหัสตาราง)

สาธารณะคง RetrieveTPUEmbeddingAdagradParameters.Options tableName (String tableName)