คำเตือน: API นี้เลิกใช้งานแล้วและจะถูกลบออกใน TensorFlow เวอร์ชันในอนาคตหลังจาก การแทนที่ เสถียรแล้ว

ResourceCountUpTo

ประชาชน ResourceCountUpTo ชั้นสุดท้าย

ตัวแปรที่เพิ่มขึ้นชี้ไปที่ 'ทรัพยากร' จนกว่าจะถึง 'ขีดจำกัด'

วิธีการสาธารณะ

เอาท์พุท <T>
asOutput ()
ส่งกลับค่าแฮนเดิลเชิงสัญลักษณ์ของเทนเซอร์
คง <T ขยายจำนวน> ResourceCountUpTo <T>
สร้าง ( ขอบเขต ขอบเขต Operand <?> ทรัพยากร จำกัด ยาวชั้น <T> T)
วิธีการจากโรงงานเพื่อสร้างคลาสที่ปิดการดำเนินการ ResourceCountUpTo ใหม่
เอาท์พุท <T>
เอาท์พุท ()
สำเนาของอินพุตก่อนเพิ่ม

วิธีการสืบทอด

วิธีการสาธารณะ

ประชาชน เอาท์พุท <T> asOutput ()

ส่งกลับค่าแฮนเดิลเชิงสัญลักษณ์ของเทนเซอร์

อินพุตสำหรับการทำงานของ TensorFlow เป็นเอาต์พุตของการดำเนินการอื่นของ TensorFlow วิธีนี้ใช้เพื่อขอรับหมายเลขอ้างอิงเชิงสัญลักษณ์ที่แสดงถึงการคำนวณของอินพุต

สาธารณะคง ResourceCountUpTo <T> สร้าง ( ขอบเขต ขอบเขต Operand <?> ทรัพยากร จำกัด ยาวชั้น <T> T)

วิธีการจากโรงงานเพื่อสร้างคลาสที่ปิดการดำเนินการ ResourceCountUpTo ใหม่

พารามิเตอร์
ขอบเขต ขอบเขตปัจจุบัน
ทรัพยากร ควรมาจากโหนด "ตัวแปร" แบบสเกลาร์
ขีดจำกัด หากการอ้างอิงที่เพิ่มขึ้นจะทำให้เกินขีดจำกัด จะสร้างข้อผิดพลาด 'OutOfRange' แทน
คืนสินค้า
  • อินสแตนซ์ใหม่ของ ResourceCountUpTo

ประชาชน เอาท์พุท <T> เอาท์พุท ()

สำเนาของอินพุตก่อนเพิ่ม ถ้าไม่มีอะไรแก้ไขอินพุต ค่าที่สร้างทั้งหมดจะแตกต่างกัน