คำเตือน: API นี้เลิกใช้งานแล้วและจะถูกลบออกใน TensorFlow เวอร์ชันในอนาคตหลังจาก การแทนที่ เสถียรแล้ว

UnwrapDatasetVariant

ประชาชน UnwrapDatasetVariant ชั้นสุดท้าย

วิธีการสาธารณะ

เอาท์พุท <object>
asOutput ()
ส่งกลับค่าแฮนเดิลเชิงสัญลักษณ์ของเทนเซอร์
คง UnwrapDatasetVariant
สร้าง ( ขอบเขต ขอบเขต Operand <?> inputHandle)
วิธีการจากโรงงานเพื่อสร้างคลาสที่ปิดการดำเนินการ UnwrapDatasetVariant ใหม่
เอาท์พุท <?>

วิธีการสืบทอด

วิธีการสาธารณะ

ประชาชน เอาท์พุท <object> asOutput ()

ส่งกลับค่าแฮนเดิลเชิงสัญลักษณ์ของเทนเซอร์

อินพุตสำหรับการทำงานของ TensorFlow เป็นเอาต์พุตของการดำเนินการอื่นของ TensorFlow วิธีนี้ใช้เพื่อขอรับหมายเลขอ้างอิงเชิงสัญลักษณ์ที่แสดงถึงการคำนวณของอินพุต

สาธารณะคง UnwrapDatasetVariant สร้าง ( ขอบเขต ขอบเขต Operand <?> inputHandle)

วิธีการจากโรงงานเพื่อสร้างคลาสที่ปิดการดำเนินการ UnwrapDatasetVariant ใหม่

พารามิเตอร์
ขอบเขต ขอบเขตปัจจุบัน
คืนสินค้า
  • อินสแตนซ์ใหม่ของ UnwrapDatasetVariant

ประชาชน เอาท์พุท <?> outputHandle ()