คำเตือน: API นี้เลิกใช้งานแล้วและจะถูกลบออกใน TensorFlow เวอร์ชันในอนาคตหลังจาก การแทนที่ เสถียรแล้ว

InitializeTableFromDataset

ประชาชน InitializeTableFromDataset ชั้นสุดท้าย

วิธีการสาธารณะ

คง InitializeTableFromDataset
สร้าง ( ขอบเขต ขอบเขต Operand <?> tableHandle, Operand <?> ชุด)
วิธีการจากโรงงานเพื่อสร้างคลาสที่ปิดการดำเนินการ InitializeTableFromDataset ใหม่

วิธีการสืบทอด

วิธีการสาธารณะ

สาธารณะคง InitializeTableFromDataset สร้าง ( ขอบเขต ขอบเขต Operand <?> tableHandle, Operand <?> ชุด)

วิธีการจากโรงงานเพื่อสร้างคลาสที่ปิดการดำเนินการ InitializeTableFromDataset ใหม่

พารามิเตอร์
ขอบเขต ขอบเขตปัจจุบัน
คืนสินค้า
  • อินสแตนซ์ใหม่ของ InitializeTableFromDataset