UniqueDataset

UniqueDataset คลาสสุดท้ายสาธารณะ

สร้างชุดข้อมูลที่มีองค์ประกอบเฉพาะของ `input_dataset`

คลาสที่ซ้อนกัน

ระดับ UniqueDataset.Options คุณลักษณะทางเลือกสำหรับ UniqueDataset

วิธีการสาธารณะ

เอาต์พุต <วัตถุ>
เป็นเอาท์พุต ()
ส่งกลับค่าแฮนเดิลสัญลักษณ์ของเทนเซอร์
UniqueDataset แบบคงที่
สร้าง ( ขอบเขต ขอบเขต ตัวดำเนินการ <?> inputDataset, List<Class<?>> outputTypes, List< Shape > outputShapes, Options... options)
วิธีการจากโรงงานเพื่อสร้างคลาสที่รวมการดำเนินการ UniqueDataset ใหม่
เอาท์พุต <?>
UniqueDataset.Options แบบคงที่
ข้อมูลเมตา (ข้อมูลเมตาของสตริง)

วิธีการสืบทอด

วิธีการสาธารณะ

เอาท์ พุท สาธารณะ <Object> asOutput ()

ส่งกลับค่าแฮนเดิลสัญลักษณ์ของเทนเซอร์

อินพุตสำหรับการดำเนินการ TensorFlow คือเอาต์พุตของการดำเนินการ TensorFlow อื่น วิธีการนี้ใช้เพื่อรับหมายเลขอ้างอิงสัญลักษณ์ที่แสดงถึงการคำนวณอินพุต

การสร้าง UniqueDataset แบบคงที่สาธารณะ (ขอบเขต ขอบเขต , ตัวดำเนินการ <?> inputDataset, รายการ <Class<?>> ประเภทเอาต์พุต, รายการ < รูปร่าง > รูปร่างเอาต์พุต, ตัวเลือก... ตัวเลือก)

วิธีการจากโรงงานเพื่อสร้างคลาสที่รวมการดำเนินการ UniqueDataset ใหม่

พารามิเตอร์
ขอบเขต ขอบเขตปัจจุบัน
ตัวเลือก มีค่าแอตทริบิวต์ทางเลือก
การส่งคืน
  • อินสแตนซ์ใหม่ของ UniqueDataset

เอาท์ พุท สาธารณะ <?> จัดการ ()

ข้อมูลเมตา UniqueDataset.Options สาธารณะแบบคงที่ (ข้อมูลเมตาของสตริง)