ReadVariableXlaSplitND

คลาสสุดท้ายสาธารณะ ReadVariableXlaSplitND

แยกเทนเซอร์อินพุตตัวแปรทรัพยากรออกจากทุกมิติ

op ที่แยกเทนเซอร์อินพุตตัวแปรทรัพยากรตามแอตทริบิวต์ num_splits ที่กำหนด ใส่สไลซ์หรือไม่ก็ได้ และส่งคืนสไลซ์ ชิ้นจะถูกส่งกลับในลำดับแถวหลัก

Op นี้อาจสร้างขึ้นผ่านสะพาน TPU

ตัวอย่างเช่น ด้วยเทนเซอร์ `อินพุต`:

[[0, 1, 2],
  [3, 4, 5],
  [6, 7, 8]]
 
`num_splits`:
[2, 2]
 
และ `paddings`:
[1, 1]
 
`เอาต์พุต` ที่คาดไว้คือ:
[[0, 1],
  [3, 4]]
 [[2, 0],
  [5, 0]]
 [[6, 7],
  [0, 0]]
 [[8, 0],
  [0, 0]]
 

คลาสที่ซ้อนกัน

ระดับ ReadVariableXlaSplitND.ตัวเลือก แอ็ตทริบิวต์ทางเลือกสำหรับ ReadVariableXlaSplitND

วิธีการสาธารณะ

คงที่ <T> ReadVariableXlaSplitND <T>
สร้าง ( ขอบเขต ขอบเขต , ตัวดำเนินการ <?> ทรัพยากร, คลาส<T> T, Long N, รายการ<Long> numSplits, ตัวเลือก... ตัวเลือก)
วิธีการจากโรงงานเพื่อสร้างคลาสที่รวมการดำเนินการ ReadVariableXlaSplitND ใหม่
ตัววนซ้ำ < ตัวดำเนินการ <T>>
รายการ < เอาท์พุต <T>>
ReadVariableXlaSplitND.Options แบบคงที่
ช่องว่างภายใน (รายการ <Long> ช่องว่างภายใน)

วิธีการสืบทอด

วิธีการสาธารณะ

สร้าง ReadVariableXlaSplitND <T> แบบคงที่สาธารณะ (ขอบเขต ขอบเขต , ตัวดำเนินการ <?> ทรัพยากร, คลาส <T> T, Long N, รายการ <Long> numSplits, ตัวเลือก... ตัวเลือก)

วิธีการจากโรงงานเพื่อสร้างคลาสที่รวมการดำเนินการ ReadVariableXlaSplitND ใหม่

พารามิเตอร์
ขอบเขต ขอบเขตปัจจุบัน
ทรัพยากร ตัวแปรทรัพยากรของเทนเซอร์อินพุตที่จะแยกออกทุกมิติ } out_arg { ชื่อ: คำอธิบาย "เอาต์พุต": <
numSplits จำนวนวิธีแยกตามมิติ ขนาดรูปร่างต้องหารให้เท่ากัน
ตัวเลือก มีค่าแอตทริบิวต์ทางเลือก
การส่งคืน
  • อินสแตนซ์ใหม่ของ ReadVariableXlaSplitND

ตัววนซ้ำสาธารณะ < ตัวดำเนินการ <T>> ตัววนซ้ำ ()

รายการสาธารณะ < เอาท์พุต <T>> เอาท์พุต ()

สาธารณะคง ReadVariableXlaSplitND.Options paddings (รายการ <Long> paddings)

พารามิเตอร์
ช่องว่างภายใน รายการเสริมของช่องว่างด้านขวาต่อมิติของเทนเซอร์อินพุตที่จะใช้ก่อนการแยก ซึ่งสามารถใช้เพื่อทำให้มิติแบ่งเท่าๆ กัน