คำเตือน: API นี้เลิกใช้งานแล้วและจะถูกลบออกใน TensorFlow เวอร์ชันในอนาคตหลังจาก การแทนที่ เสถียรแล้ว

StringUpper

ประชาชน StringUpper ชั้นสุดท้าย

แปลงอักขระตัวพิมพ์เล็กทั้งหมดเป็นการแทนที่ตัวพิมพ์ใหญ่ตามลำดับ

ตัวอย่าง:

>>> tf.strings.upper("สายอักขระ CamelCase และตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด")

คลาสที่ซ้อนกัน

ระดับ StringUpper.Options คุณลักษณะที่จำเป็นสำหรับการ StringUpper

วิธีการสาธารณะ

เอาท์พุท <String>
asOutput ()
ส่งกลับค่าแฮนเดิลเชิงสัญลักษณ์ของเทนเซอร์
คง StringUpper
สร้าง ( ขอบเขต ขอบเขต Operand <String> การป้อนข้อมูล ตัวเลือก ... ตัวเลือก)
วิธีการจากโรงงานเพื่อสร้างคลาสที่ปิดการดำเนินการ StringUpper ใหม่
คง StringUpper.Options
การเข้ารหัส (การเข้ารหัส String)
เอาท์พุท <String>

วิธีการสืบทอด

วิธีการสาธารณะ

ประชาชน เอาท์พุท <String> asOutput ()

ส่งกลับค่าแฮนเดิลเชิงสัญลักษณ์ของเทนเซอร์

อินพุตสำหรับการทำงานของ TensorFlow เป็นเอาต์พุตของการดำเนินการอื่นของ TensorFlow วิธีนี้ใช้เพื่อขอรับหมายเลขอ้างอิงเชิงสัญลักษณ์ที่แสดงถึงการคำนวณของอินพุต

สาธารณะคง StringUpper สร้าง ( ขอบเขต ขอบเขต Operand <String> การป้อนข้อมูล ตัวเลือก ... ตัวเลือก)

วิธีการจากโรงงานเพื่อสร้างคลาสที่ปิดการดำเนินการ StringUpper ใหม่

พารามิเตอร์
ขอบเขต ขอบเขตปัจจุบัน
ป้อนข้อมูล อินพุตที่จะเป็นตัวพิมพ์ใหญ่
ตัวเลือก ดำเนินการค่าแอตทริบิวต์ทางเลือก
คืนสินค้า
  • อินสแตนซ์ใหม่ของ StringUpper

สาธารณะคง StringUpper.Options การเข้ารหัส (การเข้ารหัส String)

พารามิเตอร์
การเข้ารหัส การเข้ารหัสอักขระของ 'อินพุต' ค่าที่อนุญาตคือ '' และ 'utf-8' ค่า '' ถูกตีความว่าเป็น ASCII

ประชาชน เอาท์พุท <String> เอาท์พุท ()