คำเตือน: API นี้เลิกใช้งานแล้วและจะถูกลบออกใน TensorFlow เวอร์ชันในอนาคตหลังจาก การแทนที่ เสถียรแล้ว

MutableHashTable

ชั้นสุดท้ายประชาชน MutableHashTable

สร้างตารางแฮชที่ว่างเปล่า

op นี้สร้างตารางแฮชที่เปลี่ยนแปลงได้ โดยระบุประเภทของคีย์และค่าของมัน แต่ละค่าต้องเป็นสเกลาร์ สามารถแทรกข้อมูลลงในตารางได้โดยใช้การดำเนินการแทรก ไม่รองรับการดำเนินการเริ่มต้น

คลาสที่ซ้อนกัน

ระดับ MutableHashTable.Options คุณลักษณะที่จำเป็นสำหรับการ MutableHashTable

วิธีการสาธารณะ

เอาท์พุท <object>
asOutput ()
ส่งกลับค่าแฮนเดิลเชิงสัญลักษณ์ของเทนเซอร์
คง MutableHashTable.Options
ภาชนะ (String ภาชนะ)
คง <T, U> MutableHashTable
สร้าง ( ขอบเขต ขอบเขตชั้น <T> keyDtype ชั้น <u> valueDtype, ตัวเลือก ... ตัวเลือก)
วิธีการจากโรงงานเพื่อสร้างคลาสที่ปิดการดำเนินการ MutableHashTable ใหม่
คง MutableHashTable.Options
sharedName (String sharedName)
เอาท์พุท <?>
tableHandle ()
จับไปที่โต๊ะ
คง MutableHashTable.Options
useNodeNameSharing (บูลีน useNodeNameSharing)

วิธีการสืบทอด

วิธีการสาธารณะ

ประชาชน เอาท์พุท <object> asOutput ()

ส่งกลับค่าแฮนเดิลเชิงสัญลักษณ์ของเทนเซอร์

อินพุตสำหรับการทำงานของ TensorFlow เป็นเอาต์พุตของการดำเนินการอื่นของ TensorFlow วิธีนี้ใช้เพื่อขอรับหมายเลขอ้างอิงเชิงสัญลักษณ์ที่แสดงถึงการคำนวณของอินพุต

สาธารณะคง MutableHashTable.Options ภาชนะ (String ภาชนะ)

พารามิเตอร์
คอนเทนเนอร์ หากไม่ว่าง ตารางนี้จะอยู่ในคอนเทนเนอร์ที่กำหนด มิฉะนั้น คอนเทนเนอร์เริ่มต้นจะถูกใช้

สาธารณะคง MutableHashTable สร้าง ( ขอบเขต ขอบเขตชั้น <T> keyDtype ชั้น <u> valueDtype, ตัวเลือก ... ตัวเลือก)

วิธีการจากโรงงานเพื่อสร้างคลาสที่ปิดการดำเนินการ MutableHashTable ใหม่

พารามิเตอร์
ขอบเขต ขอบเขตปัจจุบัน
คีย์Dtype ประเภทของปุ่มตาราง
ค่าDtype ประเภทของค่าตาราง
ตัวเลือก ดำเนินการค่าแอตทริบิวต์ทางเลือก
คืนสินค้า
  • อินสแตนซ์ใหม่ของ MutableHashTable

สาธารณะคง MutableHashTable.Options sharedName (String sharedName)

พารามิเตอร์
sharedName หากไม่ว่างเปล่า ตารางนี้จะถูกแชร์ภายใต้ชื่อที่กำหนดในหลายเซสชัน

ประชาชน เอาท์พุท <?> tableHandle ()

จับไปที่โต๊ะ

สาธารณะคง MutableHashTable.Options useNodeNameSharing (บูลีน useNodeNameSharing)

พารามิเตอร์
useNodeNameSharing หาก true และ shared_name ว่างเปล่า ตารางจะถูกแชร์โดยใช้ชื่อโหนด