คำเตือน: API นี้เลิกใช้งานแล้วและจะถูกลบออกใน TensorFlow เวอร์ชันในอนาคตหลังจาก การแทนที่ เสถียรแล้ว

InplaceSub

ประชาชน InplaceSub ชั้นสุดท้าย

ลบ `v` ลงในแถวที่ระบุของ `x'

คำนวณ y = x; y[i, :] -= v; กลับ y

วิธีการสาธารณะ

เอาท์พุท <T>
asOutput ()
ส่งกลับค่าแฮนเดิลเชิงสัญลักษณ์ของเทนเซอร์
คง <T> InplaceSub <T>
สร้าง ( ขอบเขต ขอบเขต Operand <T> x, Operand <Integer> i, Operand <T> V)
วิธีการจากโรงงานเพื่อสร้างคลาสที่ปิดการดำเนินการ InplaceSub ใหม่
เอาท์พุท <T>
Y ()
'เทนเซอร์' ของประเภท T

วิธีการสืบทอด

วิธีการสาธารณะ

ประชาชน เอาท์พุท <T> asOutput ()

ส่งกลับค่าแฮนเดิลเชิงสัญลักษณ์ของเทนเซอร์

อินพุตสำหรับการทำงานของ TensorFlow เป็นเอาต์พุตของการดำเนินการอื่นของ TensorFlow วิธีนี้ใช้เพื่อขอรับหมายเลขอ้างอิงเชิงสัญลักษณ์ที่แสดงถึงการคำนวณของอินพุต

สาธารณะคง InplaceSub <T> สร้าง ( ขอบเขต ขอบเขต Operand <T> x, Operand <Integer> i, Operand <T> V)

วิธีการจากโรงงานเพื่อสร้างคลาสที่ปิดการดำเนินการ InplaceSub ใหม่

พารามิเตอร์
ขอบเขต ขอบเขตปัจจุบัน
NS 'เทนเซอร์' ของประเภท T
ผม เวกเตอร์ ดัชนีลงในมิติด้านซ้ายสุดของ "x"
วี "เทนเซอร์" ของประเภท T ขนาดมิติเดียวกับ x ยกเว้นมิติแรก ซึ่งต้องเท่ากับขนาดของฉัน
คืนสินค้า
  • อินสแตนซ์ใหม่ของ InplaceSub

ประชาชน เอาท์พุท <T> Y ()

`เทนเซอร์` ของประเภท T. นามแฝงของ `x` เนื้อหาของ "y" จะไม่ได้กำหนดไว้หากมีการซ้ำซ้อนใน "i"