คำเตือน: API นี้เลิกใช้งานแล้วและจะถูกลบออกใน TensorFlow เวอร์ชันในอนาคตหลังจาก การแทนที่ เสถียรแล้ว

DeleteSessionTensor

ประชาชน DeleteSessionTensor ชั้นสุดท้าย

ลบเทนเซอร์ที่ระบุโดยหมายเลขอ้างอิงในเซสชัน

วิธีการสาธารณะ

คง DeleteSessionTensor
สร้าง ( ขอบเขต ขอบเขต Operand <String> จับ)
วิธีการจากโรงงานเพื่อสร้างคลาสที่ปิดการดำเนินการ DeleteSessionTensor ใหม่

วิธีการสืบทอด

วิธีการสาธารณะ

สาธารณะคง DeleteSessionTensor สร้าง ( ขอบเขต ขอบเขต Operand <String> จับ)

วิธีการจากโรงงานเพื่อสร้างคลาสที่ปิดการดำเนินการ DeleteSessionTensor ใหม่

พารามิเตอร์
ขอบเขต ขอบเขตปัจจุบัน
รับมือ หมายเลขอ้างอิงสำหรับเทนเซอร์ที่เก็บไว้ในสถานะเซสชัน
คืนสินค้า
  • อินสแตนซ์ใหม่ของ DeleteSessionTensor