คำเตือน: API นี้เลิกใช้งานแล้วและจะถูกลบออกใน TensorFlow เวอร์ชันในอนาคตหลังจาก การแทนที่ เสถียรแล้ว

CSVDataset

ประชาชน CSVDataset ชั้นสุดท้าย

วิธีการสาธารณะ

เอาท์พุท <object>
asOutput ()
ส่งกลับค่าแฮนเดิลเชิงสัญลักษณ์ของเทนเซอร์
คง CSVDataset
สร้าง ( ขอบเขต ขอบเขต Operand <String> ชื่อไฟล์ ตัวถูกดำเนินการ <String> compressionType, Operand <ยาว> bufferSize, Operand <บูลีน> ส่วนหัวของ ตัวถูกดำเนินการ <String> fieldDelim, Operand <บูลีน> useQuoteDelim, Operand <String> naValue, Operand <ยาว > selectCols, Iterable < Operand <? >> recordDefaults รายการ < รูปร่าง > outputShapes)
เมธอดของโรงงานเพื่อสร้างคลาสที่ปิดการดำเนินการ CSVDataset ใหม่
เอาท์พุท <?>

วิธีการสืบทอด

วิธีการสาธารณะ

ประชาชน เอาท์พุท <object> asOutput ()

ส่งกลับค่าแฮนเดิลเชิงสัญลักษณ์ของเทนเซอร์

อินพุตสำหรับการทำงานของ TensorFlow เป็นเอาต์พุตของการดำเนินการอื่นของ TensorFlow วิธีนี้ใช้เพื่อขอรับหมายเลขอ้างอิงเชิงสัญลักษณ์ที่แสดงถึงการคำนวณของอินพุต

สาธารณะคง CSVDataset สร้าง ( ขอบเขต ขอบเขต Operand <String> ชื่อไฟล์ ตัวถูกดำเนินการ <String> compressionType, Operand <ยาว> bufferSize, Operand <บูลีน> ส่วนหัวของ ตัวถูกดำเนินการ <String> fieldDelim, Operand <บูลีน> useQuoteDelim, Operand <String> naValue, ถูกดำเนินการ <ยาว> selectCols, Iterable < ถูกดำเนินการ <? >> recordDefaults รายการ < รูปร่าง > outputShapes)

เมธอดของโรงงานเพื่อสร้างคลาสที่ปิดการดำเนินการ CSVDataset ใหม่

พารามิเตอร์
ขอบเขต ขอบเขตปัจจุบัน
คืนสินค้า
  • อินสแตนซ์ใหม่ของ CSVDataset

ประชาชน เอาท์พุท <?> จับ ()