คำเตือน: API นี้เลิกใช้งานแล้วและจะถูกลบออกใน TensorFlow เวอร์ชันในอนาคตหลังจาก การแทนที่ เสถียรแล้ว

DebugGradientRefIdentity

DebugGradientRefIdentity คลาสสุดท้ายสาธารณะ

Identity op สำหรับการดีบักไล่ระดับ

op นี้ถูกซ่อนจากสาธารณะใน Python ใช้โดย TensorFlow Debugger เพื่อลงทะเบียนเทนเซอร์เกรเดียนท์สำหรับการดีบักการไล่ระดับ op นี้ทำงานบนเมตริกซ์ประเภทอ้างอิง

วิธีการสาธารณะ

เอาท์พุต <T>
เป็นเอาต์พุต ()
ส่งกลับค่าแฮนเดิลเชิงสัญลักษณ์ของเทนเซอร์
คงที่ <T> DebugGradientRefIdentity <T>
สร้าง ( ขอบเขต ขอบเขต อินพุต ตัวถูกดำเนินการ <T>)
วิธีการจากโรงงานเพื่อสร้างคลาสที่ปิดการดำเนินการ DebugGradientRefIdentity ใหม่
เอาท์พุต <T>

วิธีการสืบทอด

วิธีการสาธารณะ

เอาต์พุต สาธารณะ <T> asOutput ()

ส่งกลับค่าแฮนเดิลเชิงสัญลักษณ์ของเทนเซอร์

อินพุตสำหรับการทำงานของ TensorFlow เป็นเอาต์พุตของการดำเนินการอื่นของ TensorFlow วิธีนี้ใช้เพื่อขอรับหมายเลขอ้างอิงเชิงสัญลักษณ์ที่แสดงถึงการคำนวณของอินพุต

DebugGradientRefIdentity สาธารณะแบบคงที่ <T> สร้าง ( ขอบเขต ขอบเขต อินพุตตัวถูกดำเนินการ <T>)

วิธีการจากโรงงานเพื่อสร้างคลาสที่ปิดการดำเนินการ DebugGradientRefIdentity ใหม่

พารามิเตอร์
ขอบเขต ขอบเขตปัจจุบัน
คืนสินค้า
  • อินสแตนซ์ใหม่ของ DebugGradientRefIdentity

เอาต์พุต สาธารณะ <T> เอาต์พุต ()