CopyHost

CopyHost คลาสสุดท้ายสาธารณะ

คัดลอกเทนเซอร์ไปยังโฮสต์

ดำเนินการคัดลอกเทนเซอร์เชิงลึกของ CPU-to-CPU หมายเหตุ: หากการดำเนินการดีบักที่แนบดาวน์สตรีมทั้งหมดถูกปิดใช้งานเนื่องจากสถานะ gRPC gating ปัจจุบัน เอาต์พุตจะส่งต่อเทนเซอร์อินพุตโดยไม่มีการคัดลอกแบบลึก ดูเอกสารประกอบของ Debug* ops สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

ไม่เหมือนกับ Copy Op ตรงที่ op นี้มีข้อจำกัดของ HostMemory ในอินพุตหรือเอาต์พุต

คลาสที่ซ้อนกัน

ระดับ CopyHost.Options คุณลักษณะเพิ่มเติมสำหรับ CopyHost

วิธีการสาธารณะ

เอาท์พุต <T>
เป็นเอาท์พุต ()
ส่งกลับค่าแฮนเดิลสัญลักษณ์ของเทนเซอร์
คงที่ <T> CopyHost <T>
สร้าง (ขอบเขต ขอบเขต , อินพุต Operand <T>, ตัวเลือก... ตัวเลือก)
วิธีการจากโรงงานเพื่อสร้างคลาสที่รวมการดำเนินการ CopyHost ใหม่
CopyHost.Options แบบคงที่
debugOpsSpec (รายการ <สตริง> debugOpsSpec)
เอาท์พุต <T>
CopyHost.Options แบบคงที่
ชื่อเทนเซอร์ (สตริงเทนเซอร์ชื่อ)

วิธีการสืบทอด

วิธีการสาธารณะ

เอาท์ พุท สาธารณะ <T> asOutput ()

ส่งกลับค่าแฮนเดิลสัญลักษณ์ของเทนเซอร์

อินพุตสำหรับการดำเนินการ TensorFlow คือเอาต์พุตของการดำเนินการ TensorFlow อื่น วิธีการนี้ใช้เพื่อรับหมายเลขอ้างอิงสัญลักษณ์ที่แสดงถึงการคำนวณอินพุต

สร้าง CopyHost <T> สาธารณะแบบคงที่ (ขอบเขต ขอบเขต , อินพุต Operand <T>, ตัวเลือก... ตัวเลือก)

วิธีการจากโรงงานเพื่อสร้างคลาสที่รวมการดำเนินการ CopyHost ใหม่

พารามิเตอร์
ขอบเขต ขอบเขตปัจจุบัน
ป้อนข้อมูล อินพุตเทนเซอร์
ตัวเลือก มีค่าแอตทริบิวต์ทางเลือก
การส่งคืน
  • ตัวอย่างใหม่ของ CopyHost

CopyHost.Options สาธารณะคงที่ debugOpsSpec (รายการ <สตริง> debugOpsSpec)

พารามิเตอร์
ดีบักOpsSpec รายการข้อมูลจำเพาะ op การแก้ไขข้อบกพร่อง (op, url, gated_grpc) สำหรับ ops การแก้ไขข้อบกพร่องที่แนบมา แต่ละองค์ประกอบของรายการมีรูปแบบ ; ; โดยที่ gated_grpc จะแสดงบูลีนเป็น 0/1 เช่น "DebugIdentity;grpc://foo:3333;1", "DebugIdentity;file:///tmp/tfdbg_1;0"

เอาท์พุท สาธารณะ <T> เอาท์พุท ()

CopyHost.Options สาธารณะคงที่ tensorName (String tensorName)

พารามิเตอร์
เทนเซอร์ชื่อ ชื่อของเทนเซอร์อินพุต