คำเตือน: API นี้เลิกใช้งานแล้วและจะถูกลบออกใน TensorFlow เวอร์ชันในอนาคตหลังจาก การแทนที่ เสถียรแล้ว

CopyHost.Options

CopyHost.Options ระดับคงที่สาธารณะ

คุณลักษณะที่จำเป็นสำหรับการ CopyHost

วิธีการสาธารณะ

CopyHost.Options
debugOpsSpec (รายการ <String> debugOpsSpec)
CopyHost.Options
tensorName (String tensorName)

วิธีการสืบทอด

วิธีการสาธารณะ

ประชาชน CopyHost.Options debugOpsSpec (รายการ <String> debugOpsSpec)

พารามิเตอร์
debugOpsSpec รายการของ debug op spec (op, url, gated_grpc) สำหรับ debug ops ที่แนบมา องค์ประกอบของรายการแต่ละรายการมีรูปแบบ ; ; โดยที่ gated_grpc เป็นบูลีนแสดงเป็น 0/1 เช่น "DebugIdentity;grpc://foo:3333;1", "DebugIdentity;file:///tmp/tfdbg_1;0"

ประชาชน CopyHost.Options tensorName (String tensorName)

พารามิเตอร์
เทนเซอร์ชื่อ ชื่อของเทนเซอร์อินพุต