คำเตือน: API นี้เลิกใช้งานแล้วและจะถูกลบออกใน TensorFlow เวอร์ชันในอนาคตหลังจาก การแทนที่ เสถียรแล้ว

CopyToMesh

คลาสสุดท้ายสาธารณะ CopyToMesh

คลาสที่ซ้อนกัน

ระดับ CopyToMesh.Options แอตทริบิวต์เสริมสำหรับ CopyToMesh

วิธีการสาธารณะ

เอาท์พุต <T>
เป็นเอาต์พุต ()
ส่งกลับค่าแฮนเดิลเชิงสัญลักษณ์ของเทนเซอร์
คงที่ <T> CopyToMesh <T>
สร้าง ( ขอบเขต ขอบเขต, อินพุต ตัวถูกดำเนินการ <T>, เค้าโครงสตริง, ตัวเลือก... )
วิธีการจากโรงงานเพื่อสร้างคลาสที่ปิดการดำเนินการ CopyToMesh ใหม่
เอาท์พุต <T>
CopyToMesh.Options แบบคงที่
sourceLayout (สตริง sourceLayout)

วิธีการสืบทอด

วิธีการสาธารณะ

เอาต์พุต สาธารณะ <T> asOutput ()

ส่งกลับค่าแฮนเดิลเชิงสัญลักษณ์ของเทนเซอร์

อินพุตสำหรับการทำงานของ TensorFlow เป็นเอาต์พุตของการดำเนินการอื่นของ TensorFlow วิธีนี้ใช้เพื่อรับหมายเลขอ้างอิงเชิงสัญลักษณ์ที่แสดงถึงการคำนวณของอินพุต

CopyToMesh สาธารณะแบบคงที่ <T> สร้าง ( ขอบเขต ขอบเขต, อินพุตตัวถูกดำเนินการ <T>, เลย์เอาต์สตริง, ตัวเลือก... )

วิธีการจากโรงงานเพื่อสร้างคลาสที่ปิดการดำเนินการ CopyToMesh ใหม่

พารามิเตอร์
ขอบเขต ขอบเขตปัจจุบัน
ตัวเลือก ดำเนินการค่าแอตทริบิวต์ทางเลือก
คืนสินค้า
  • ตัวอย่างใหม่ของ CopyToMesh

เอาต์พุต สาธารณะ <T> เอาต์พุต ()

CopyToMesh.Options sourceLayout แบบ คงที่สาธารณะ (String sourceLayout)