คำเตือน: API นี้เลิกใช้งานแล้วและจะถูกลบออกใน TensorFlow เวอร์ชันในอนาคตหลังจาก การแทนที่ เสถียรแล้ว

ControlTrigger

ประชาชน ControlTrigger ชั้นสุดท้าย

ไม่ทำอะไรเลย ทำหน้าที่เป็นทริกเกอร์ควบคุมสำหรับการจัดกำหนดการ

มีประโยชน์เฉพาะเป็นตัวยึดสำหรับขอบควบคุมเท่านั้น

วิธีการสาธารณะ

คง ControlTrigger
สร้าง ( ขอบเขต ขอบเขต)
วิธีการจากโรงงานเพื่อสร้างคลาสที่ปิดการดำเนินการ ControlTrigger ใหม่

วิธีการสืบทอด

วิธีการสาธารณะ

สาธารณะคง ControlTrigger สร้าง ( ขอบเขต ขอบเขต)

วิธีการจากโรงงานเพื่อสร้างคลาสที่ปิดการดำเนินการ ControlTrigger ใหม่

พารามิเตอร์
ขอบเขต ขอบเขตปัจจุบัน
คืนสินค้า
  • อินสแตนซ์ใหม่ของ ControlTrigger