ControlTrigger

ControlTrigger คลาสสุดท้ายสาธารณะ

ไม่ทำอะไรเลย ทำหน้าที่เป็นทริกเกอร์ควบคุมสำหรับการกำหนดเวลา

มีประโยชน์เป็นตัวยึดตำแหน่งสำหรับขอบควบคุมเท่านั้น

วิธีการสาธารณะ

ทริกเกอร์ควบคุม แบบคงที่
สร้าง ( ขอบเขต ขอบเขต)
วิธีการจากโรงงานเพื่อสร้างคลาสที่ห่อการดำเนินการ ControlTrigger ใหม่

วิธีการสืบทอด

วิธีการสาธารณะ

สร้าง ControlTrigger สาธารณะแบบคงที่ (ขอบเขต ขอบเขต )

วิธีการจากโรงงานเพื่อสร้างคลาสที่ห่อการดำเนินการ ControlTrigger ใหม่

พารามิเตอร์
ขอบเขต ขอบเขตปัจจุบัน
การส่งคืน
  • ตัวอย่างใหม่ของ ControlTrigger