คำเตือน: API นี้เลิกใช้งานแล้วและจะถูกลบออกใน TensorFlow เวอร์ชันในอนาคตหลังจาก การแทนที่ เสถียรแล้ว

ResourceScatterAdd

ResourceScatterAdd . คลาสสุดท้ายสาธารณะ

เพิ่มการอัปเดตแบบกระจัดกระจายไปยังตัวแปรที่อ้างอิงโดย "ทรัพยากร"

การดำเนินการนี้คำนวณ

# การอ้างอิงดัชนีสเกลาร์[ดัชนี, ...] += อัปเดต[...]

# ดัชนีเวกเตอร์ (สำหรับแต่ละ i) ref[indices[i], ...] += updates[i, ...]

# ดัชนีอันดับสูง (สำหรับแต่ละ i, ..., j) ref[indices[i, ..., j], ...] += updates[i, ..., j, ...]

รายการที่ซ้ำกันจะได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง: หาก "ดัชนี" หลายตัวอ้างอิงสถานที่เดียวกัน การมีส่วนร่วมของพวกเขาจะเพิ่ม

ต้องการ `updates.shape = indices.shape + ref.shape[1:]` หรือ `updates.shape = []`

วิธีการสาธารณะ

คงที่ <T ขยายจำนวน U> ResourceScatterAdd
สร้าง ( ขอบเขต ขอบเขต ทรัพยากร ตัวถูกดำเนินการ <?> ดัชนีตัวถูกดำเนินการ < T > การอัปเดตตัวถูกดำเนินการ < U >)
วิธีการ Factory เพื่อสร้างคลาสที่ปิดการดำเนินการ ResourceScatterAdd ใหม่

วิธีการสืบทอด

วิธีการสาธารณะ

การ สร้าง ResourceScatterAdd สาธารณะแบบคงที่ ( ขอบเขต ขอบเขต ทรัพยากร ตัวถูกดำเนินการ <?> ดัชนีตัวถูกดำเนินการ < T > การอัปเดตตัวถูกดำเนินการ < U >)

วิธีการ Factory เพื่อสร้างคลาสที่ปิดการดำเนินการ ResourceScatterAdd ใหม่

พารามิเตอร์
ขอบเขต ขอบเขตปัจจุบัน
ทรัพยากร ควรมาจากโหนด "ตัวแปร"
ดัชนี เทนเซอร์ของดัชนีในมิติแรกของ `ref`
อัพเดท เทนเซอร์ของค่าที่อัพเดตเพื่อเพิ่มไปยัง `ref`
คืนสินค้า
  • อินสแตนซ์ใหม่ของ ResourceScatterAdd