คำเตือน: API นี้เลิกใช้งานแล้วและจะถูกลบออกใน TensorFlow เวอร์ชันในอนาคตหลังจาก การแทนที่ เสถียรแล้ว

VariableShape

ชั้นสุดท้ายประชาชน VariableShape

ส่งกลับรูปร่างของตัวแปรที่ชี้ไปที่ "ทรัพยากร"

การดำเนินการนี้ส่งคืนเทนเซอร์จำนวนเต็ม 1-D ที่แสดงรูปร่างของ "อินพุต"

ตัวอย่างเช่น:

# 't' is [[[1, 1, 1], [2, 2, 2]], [[3, 3, 3], [4, 4, 4]]]
 shape(t) ==> [2, 2, 3]
 

วิธีการสาธารณะ

เอาท์พุท <T>
asOutput ()
ส่งกลับค่าแฮนเดิลเชิงสัญลักษณ์ของเทนเซอร์
คง VariableShape <Integer>
สร้าง ( ขอบเขต ขอบเขต Operand <?> การป้อนข้อมูล)
วิธีการจากโรงงานเพื่อสร้างคลาสที่ปิดการดำเนินการ VariableShape ใหม่โดยใช้ประเภทเอาต์พุตเริ่มต้น
คง <T ขยายจำนวน> VariableShape <T>
สร้าง ( ขอบเขต ขอบเขต Operand <?> การป้อนข้อมูลชั้น <T> outType)
วิธีการจากโรงงานเพื่อสร้างคลาสที่ปิดการดำเนินการ VariableShape ใหม่
เอาท์พุท <T>

วิธีการสืบทอด

วิธีการสาธารณะ

ประชาชน เอาท์พุท <T> asOutput ()

ส่งกลับค่าแฮนเดิลเชิงสัญลักษณ์ของเทนเซอร์

อินพุตสำหรับการทำงานของ TensorFlow เป็นเอาต์พุตของการดำเนินการอื่นของ TensorFlow วิธีนี้ใช้เพื่อขอรับหมายเลขอ้างอิงเชิงสัญลักษณ์ที่แสดงถึงการคำนวณของอินพุต

สาธารณะคง VariableShape <Integer> สร้าง ( ขอบเขต ขอบเขต Operand <?> การป้อนข้อมูล)

วิธีการจากโรงงานเพื่อสร้างคลาสที่ปิดการดำเนินการ VariableShape ใหม่โดยใช้ประเภทเอาต์พุตเริ่มต้น

พารามิเตอร์
ขอบเขต ขอบเขตปัจจุบัน
คืนสินค้า
  • ตัวอย่างใหม่ของ VariableShape

สาธารณะคง VariableShape <T> สร้าง ( ขอบเขต ขอบเขต Operand <?> การป้อนข้อมูลชั้น <T> outType)

วิธีการจากโรงงานเพื่อสร้างคลาสที่ปิดการดำเนินการ VariableShape ใหม่

พารามิเตอร์
ขอบเขต ขอบเขตปัจจุบัน
คืนสินค้า
  • ตัวอย่างใหม่ของ VariableShape

ประชาชน เอาท์พุท <T> เอาท์พุท ()