คำเตือน: API นี้เลิกใช้งานแล้วและจะถูกลบออกใน TensorFlow เวอร์ชันในอนาคตหลังจาก การแทนที่ เสถียรแล้ว

AnonymousMutableHashTable

คลาสสุดท้ายสาธารณะ AnonymousMutableHashTable

สร้างตารางแฮชที่ไม่ระบุชื่อที่ว่างเปล่า

op นี้สร้างตารางแฮชที่ไม่ระบุชื่อใหม่ (เป็นทรัพยากร) ทุกครั้งที่มีการดำเนินการ ด้วย dtype ที่ระบุของคีย์และค่าของมัน ส่งคืนการจัดการทรัพยากร แต่ละค่าต้องเป็นสเกลาร์ สามารถแทรกข้อมูลลงในตารางได้โดยใช้การดำเนินการแทรก ไม่รองรับการดำเนินการเริ่มต้น ตารางไม่ระบุชื่อในแง่ที่ว่าสามารถเข้าถึงได้โดยตัวจัดการทรัพยากรที่ส่งคืนเท่านั้น (เช่น ไม่สามารถค้นหาด้วยชื่อในตัวจัดการทรัพยากร) ตารางจะถูกลบโดยอัตโนมัติเมื่อการจัดการทรัพยากรทั้งหมดที่ชี้ไปที่ตารางหายไป

วิธีการสาธารณะ

เอาท์พุต <Object>
เป็นเอาต์พุต ()
ส่งกลับค่าแฮนเดิลเชิงสัญลักษณ์ของเทนเซอร์
สแตติก <T, U> AnonymousMutableHashTable
สร้าง ( ขอบเขต ขอบเขต, Class<T> keyDtype, Class<U> valueDtype)
วิธีการจากโรงงานเพื่อสร้างคลาสที่ปิดการดำเนินการ AnonymousMutableHashTable ใหม่
เอาท์พุต <?>
ที่จับโต๊ะ ()
ตัวจัดการทรัพยากรไปยังทรัพยากรตารางแฮชที่สร้างขึ้นใหม่

วิธีการสืบทอด

วิธีการสาธารณะ

เอาต์พุต สาธารณะ <Object> asOutput ()

ส่งกลับค่าแฮนเดิลเชิงสัญลักษณ์ของเทนเซอร์

อินพุตสำหรับการทำงานของ TensorFlow เป็นเอาต์พุตของการดำเนินการอื่นของ TensorFlow วิธีนี้ใช้เพื่อขอรับหมายเลขอ้างอิงเชิงสัญลักษณ์ที่แสดงถึงการคำนวณของอินพุต

สร้าง AnonymousMutableHashTable สาธารณะแบบคงที่ ( ขอบเขต ขอบเขต, Class<T> keyDtype, Class<U> valueDtype)

วิธีการจากโรงงานเพื่อสร้างคลาสที่ปิดการดำเนินการ AnonymousMutableHashTable ใหม่

พารามิเตอร์
ขอบเขต ขอบเขตปัจจุบัน
คีย์Dtype ประเภทของปุ่มตาราง
ค่าDtype ประเภทของค่าตาราง
คืนสินค้า
  • อินสแตนซ์ใหม่ของ AnonymousMutableHashTable

เอาต์พุต สาธารณะ <?> tableHandle ()

ตัวจัดการทรัพยากรไปยังทรัพยากรตารางแฮชที่สร้างขึ้นใหม่