คำเตือน: API นี้เลิกใช้งานแล้วและจะถูกลบออกใน TensorFlow เวอร์ชันในอนาคตหลังจาก การแทนที่ เสถียรแล้ว

ConfigureTPUEmbedding

ประชาชน ConfigureTPUEmbedding ชั้นสุดท้าย

ตั้งค่า TPUEmbedding ในระบบ TPU แบบกระจาย

วิธีการสาธารณะ

คง ConfigureTPUEmbedding
สร้าง ( ขอบเขต ขอบเขต String การตั้งค่า)
วิธีการจากโรงงานเพื่อสร้างคลาสที่ปิดการดำเนินการ ConfigureTPUEmbedding ใหม่

วิธีการสืบทอด

วิธีการสาธารณะ

สาธารณะคง ConfigureTPUEmbedding สร้าง ( ขอบเขต ขอบเขต String การตั้งค่า)

วิธีการจากโรงงานเพื่อสร้างคลาสที่ปิดการดำเนินการ ConfigureTPUEmbedding ใหม่

พารามิเตอร์
ขอบเขต ขอบเขตปัจจุบัน
config tensorflow.tpu.TPUEmbeddingConfiguration แบบอนุกรมที่อธิบายการค้นหาการฝังของโปรแกรม
คืนสินค้า
  • อินสแตนซ์ใหม่ของ ConfigureTPUEmbedding