คำเตือน: API นี้เลิกใช้แล้วและจะถูกลบออกใน TensorFlow เวอร์ชันอนาคตหลังจากที่ การแทนที่ มีเสถียรภาพ

LoadTPUEmbeddingAdagradParameters.Options

LoadTPUEmbeddingAdagradParameters.Options ระดับคงที่สาธารณะ

คุณลักษณะที่จำเป็นสำหรับการ LoadTPUEmbeddingAdagradParameters

วิธีการสาธารณะ

LoadTPUEmbeddingAdagradParameters.Options
การตั้งค่า (String การตั้งค่า)
LoadTPUEmbeddingAdagradParameters.Options
รหัสตาราง (Long รหัสตาราง)
LoadTPUEmbeddingAdagradParameters.Options
tableName (String tableName)

วิธีการสืบทอด

วิธีการสาธารณะ

ประชาชน LoadTPUEmbeddingAdagradParameters.Options การตั้งค่า (String การตั้งค่า)

ประชาชน LoadTPUEmbeddingAdagradParameters.Options รหัสตาราง (Long รหัสตาราง)

ประชาชน LoadTPUEmbeddingAdagradParameters.Options tableName (String tableName)