คำเตือน: API นี้เลิกใช้งานแล้วและจะถูกลบออกใน TensorFlow เวอร์ชันในอนาคตหลังจาก การแทนที่ เสถียรแล้ว

MatrixSetDiagV3.Options

MatrixSetDiagV3.Options ระดับคงที่สาธารณะ

คุณลักษณะที่จำเป็นสำหรับการ MatrixSetDiagV3

วิธีการสาธารณะ

MatrixSetDiagV3.Options
จัด (String จัด)

วิธีการสืบทอด

วิธีการสาธารณะ

ประชาชน MatrixSetDiagV3.Options ชิด (String จัด)

พารามิเตอร์
align เส้นทแยงมุมบางอันสั้นกว่า `max_diag_len` และจำเป็นต้องเสริม `align` คือสตริงที่ระบุว่าควรจัดแนว superdiagonals และ subdiagonals ตามลำดับอย่างไร มีการจัดแนวที่เป็นไปได้สี่แบบ: "RIGHT_LEFT" (ค่าเริ่มต้น), "LEFT_RIGHT", "LEFT_LEFT" และ "RIGHT_RIGHT" "RIGHT_LEFT" จัดแนว superdiagonals ไปทางขวา (แป้นซ้ายของแถว) และ subdiagonals ไปทางซ้าย (ขวา-pads แถว) เป็นรูปแบบการบรรจุที่ LAPACK ใช้ cuSPARSE ใช้ "LEFT_RIGHT" ซึ่งเป็นแนวที่ตรงกันข้าม