คำเตือน: API นี้เลิกใช้งานแล้วและจะถูกลบออกใน TensorFlow เวอร์ชันในอนาคตหลังจาก การแทนที่ เสถียรแล้ว

ScatterMin.Options

ScatterMin.Options ระดับคงที่สาธารณะ

คุณลักษณะที่จำเป็นสำหรับการ ScatterMin

วิธีการสาธารณะ

ScatterMin.Options
useLocking (บูลีน useLocking)

วิธีการสืบทอด

วิธีการสาธารณะ

ประชาชน ScatterMin.Options useLocking (บูลีน useLocking)

พารามิเตอร์
ใช้ล็อค หากเป็น True การอัปเดตจะได้รับการป้องกันด้วยการล็อก มิฉะนั้นพฤติกรรมจะไม่ถูกกำหนด แต่อาจแสดงความขัดแย้งน้อยลง