ScatterNdAdd.Options

ScatterNdAdd.Options คลาสคงที่สาธารณะ

แอ็ตทริบิวต์ทางเลือกสำหรับ ScatterNdAdd

วิธีการสาธารณะ

ScatterNdAdd.Options
useLocking (การใช้ล็อคแบบบูลีน)

วิธีการสืบทอด

วิธีการสาธารณะ

สาธารณะ ScatterNdAdd.Options useLocking (useLocking บูลีน)

พารามิเตอร์
ใช้ล็อค บูลเสริม ค่าเริ่มต้นเป็น True ถ้าเป็น True งานที่ได้รับมอบหมายจะได้รับการปกป้องด้วยการล็อค มิฉะนั้นพฤติกรรมจะไม่ได้กำหนดไว้ แต่อาจแสดงความขัดแย้งน้อยลง