คำเตือน: API นี้เลิกใช้งานแล้วและจะถูกลบออกใน TensorFlow เวอร์ชันในอนาคตหลังจาก การแทนที่ เสถียรแล้ว

ScatterNdAdd.Options

ScatterNdAdd.Options ระดับคงที่สาธารณะ

คุณลักษณะที่จำเป็นสำหรับการ ScatterNdAdd

วิธีการสาธารณะ

ScatterNdAdd.Options
useLocking (บูลีน useLocking)

วิธีการสืบทอด

วิธีการสาธารณะ

ประชาชน ScatterNdAdd.Options useLocking (บูลีน useLocking)

พารามิเตอร์
ใช้ล็อค บูลเสริม ค่าดีฟอลต์เป็น True หากเป็น True การมอบหมายจะได้รับการปกป้องด้วยการล็อค มิฉะนั้นพฤติกรรมจะไม่ถูกกำหนด แต่อาจแสดงความขัดแย้งน้อยลง