คำเตือน: API นี้เลิกใช้งานแล้วและจะถูกลบออกใน TensorFlow เวอร์ชันในอนาคตหลังจาก การแทนที่ เสถียรแล้ว

TPUPartitionedInput.Options

TPUPartitionedInput.Options ระดับคงที่สาธารณะ

คุณลักษณะที่จำเป็นสำหรับการ TPUPartitionedInput

วิธีการสาธารณะ

TPUPartitionedInput.Options
partitionDim (Long partitionDim)

วิธีการสืบทอด

วิธีการสาธารณะ

ประชาชน TPUPartitionedInput.Options partitionDim (Long partitionDim)

พารามิเตอร์
พาร์ทิชันDim จำนวนเต็มอธิบายว่ามิติใดถูกแบ่งพาร์ติชัน -1 หมายถึงอินพุตเหล่านั้นถูกจำลองแบบ