EagerSession.DevicePlacementPolicy

publiczne statyczne wyliczenie końcowe EagerSession.DevicePlacementPolicy

Kontroluje sposób działania, gdy próbujemy uruchomić operację na danym urządzeniu, ale niektórych tensorów wejściowych nie ma na tym urządzeniu.

Metody odziedziczone

Wyliczenie wartości

public static final EagerSession.DevicePlacementPolicy EXPLICIT

Uruchamianie operacji z tensorami wejściowymi na niewłaściwym urządzeniu nie powiedzie się.

public static final EagerSession.DevicePlacementPolicy SILENT

Po cichu skopiuj tensor, który ma koszt wydajności, ponieważ operacja zostanie zablokowana do momentu zakończenia kopiowania. To jest domyślna zasada miejsc docelowych.

publiczna statyczna wersja ostateczna EagerSession.DevicePlacementPolicy SILENT_FOR_INT32

Polityka rozmieszczania, która po cichu kopiuje tensory int32, ale nie inne typy dtype.

public static final EagerSession.DevicePlacementPolicy WARN

Skopiuj tensor do odpowiedniego urządzenia, ale zarejestruj ostrzeżenie.