EagerSession.DevicePlacementPolicy

publiczne statyczne wyliczenie końcowe EagerSession.DevicePlacementPolicy

Kontroluje sposób działania, gdy próbujemy wykonać operację na danym urządzeniu, ale na tym urządzeniu nie ma niektórych tensorów wejściowych.

Metody dziedziczone

Wartości wyliczeniowe

publiczny statyczny końcowy EagerSession.DevicePlacementPolicy JAWNE

Uruchamianie operacji z tensorami wejściowymi na niewłaściwym urządzeniu zakończy się niepowodzeniem.

publiczny statyczny końcowy EagerSession.DevicePlacementPolicy SILENT

Cicho skopiuj tensor, co wiąże się z kosztem wydajności, ponieważ operacja zostanie zablokowana do czasu zakończenia kopiowania. To jest domyślna zasada dotycząca rozmieszczania.

publiczny statyczny końcowy EagerSession.DevicePlacementPolicy SILENT_FOR_INT32

Polityka rozmieszczania, która po cichu kopiuje tensory int32, ale nie inne typy d.

publiczny statyczny końcowy EagerSession.DevicePlacementPolicy WARN

Skopiuj tensor na właściwe urządzenie, ale zarejestruj ostrzeżenie.