org.tensorflow

Definiuje klasy do budowania, zapisywania, ładowania i wykonywania modeli TensorFlow.

Aby rozpocząć, zapoznaj się z instrukcją instalacji.

LabelImage przykład demonstruje użycie tego API do klasyfikacji obrazów przy użyciu wstępnie przeszkolony Incepcja architektura splotowego sieci neuronowej. To demonstruje:

  • Konstrukcja wykresu: użycie klasy OperationBuilder do skonstruowania wykresu w celu dekodowania, zmiany rozmiaru i normalizacji obrazu JPEG.
  • Ładowanie modelu: używanie Graph.importGraphDef() do ładowania wstępnie wytrenowanego modelu Incepcji.
  • Wykonanie wykresu: użycie sesji do wykonania wykresów i znalezienia najlepszej etykiety dla obrazu.

Dodatkowe przykłady można znaleźć w tensorflow / JAVA GitHub repozytorium.

Interfejsy

WykonanieŚrodowisko Definiuje środowisko do tworzenia i wykonywania TensorFlow Operation s.
Graph.WhileSubgraphBuilder Służy do tworzenia instancji klasy abstrakcyjnej, która zastępuje metodę buildSubgraph w celu zbudowania podwykresu warunkowego lub treści dla pętli while.
Operand <T> Interfejs zaimplementowany przez operandy operacji TensorFlow.
Operacja Wykonuje obliczenia na tensorach.
OperationBuilder Konstruktor dla Operation s.

Klasy

Sesja Chętna Środowisko do gorliwego wykonywania operacji TensorFlow.
EagerSession.Opcje
Wykres Wykres przepływu danych reprezentujący obliczenia TensorFlow.
WykresOperacja Implementacja w Operation dodawana jako węzła do Graph .
GraphOperationBuilder OperationBuilder dodawania GraphOperation y na Graph .
Wyjście <T> Symbolicznym uchwyt do tensora produkowanego przez Operation .
Zapisano zestaw modeli SavedModelBundle reprezentuje model załadowany z magazynu.
SavedModelBundle.Loader Opcje ładowania SavedModel.
serwer Serwer TensorFlow w procesie do użytku w szkoleniach rozproszonych.
Sesja Sterownik dla Graph wykonania.
Sesja.Uruchom Tensory wyjściowe i metadane uzyskane podczas wykonywania sesji.
Biegacz sesji Run Operation s i oceniać Tensors .
Kształt Ewentualnie częściowo znany kształt tensora wytworzony podczas operacji.
Tensor <T> Wielowymiarowa tablica o typie statycznym, której elementy są typu opisanego przez T.
Przepływ Tensora Statyczne metody użytkowe opisujące środowisko wykonawcze TensorFlow.
Tensory Rodzaj bezpieczne metody fabryki do tworzenia Tensor obiektów.

Wyliczenia

Typ danych Reprezentuje typ elementów w Tensor jak wyliczenia.
EagerSession.DevicePlacement Policy Kontroluje sposób działania, gdy próbujemy uruchomić operację na danym urządzeniu, ale niektórych tensorów wejściowych nie ma na tym urządzeniu.
EagerSession.ResourceCleanupStrategy Kontroluje sposób czyszczenia zasobów TensorFlow, gdy nie są już potrzebne.

Wyjątki

TensorFlowException Niesprawdzony wyjątek zgłoszony podczas wykonywania wykresów TensorFlow.
,
Definiuje klasy do budowania, zapisywania, ładowania i wykonywania modeli TensorFlow.

Aby rozpocząć, zapoznaj się z instrukcją instalacji.

LabelImage przykład demonstruje użycie tego API do klasyfikacji obrazów przy użyciu wstępnie przeszkolony Incepcja architektura splotowego sieci neuronowej. To demonstruje:

  • Konstrukcja wykresu: użycie klasy OperationBuilder do skonstruowania wykresu w celu dekodowania, zmiany rozmiaru i normalizacji obrazu JPEG.
  • Ładowanie modelu: używanie Graph.importGraphDef() do ładowania wstępnie wytrenowanego modelu Incepcji.
  • Wykonanie wykresu: użycie sesji do wykonania wykresów i znalezienia najlepszej etykiety dla obrazu.

Dodatkowe przykłady można znaleźć w tensorflow / JAVA GitHub repozytorium.

Interfejsy

WykonanieŚrodowisko Definiuje środowisko do tworzenia i wykonywania TensorFlow Operation s.
Graph.WhileSubgraphBuilder Służy do tworzenia instancji klasy abstrakcyjnej, która zastępuje metodę buildSubgraph w celu zbudowania podwykresu warunkowego lub treści dla pętli while.
Operand <T> Interfejs zaimplementowany przez operandy operacji TensorFlow.
Operacja Wykonuje obliczenia na tensorach.
OperationBuilder Konstruktor dla Operation s.

Klasy

Sesja Chętna Środowisko do gorliwego wykonywania operacji TensorFlow.
EagerSession.Opcje
Wykres Wykres przepływu danych reprezentujący obliczenia TensorFlow.
WykresOperacja Implementacja w Operation dodawana jako węzła do Graph .
GraphOperationBuilder OperationBuilder dodawania GraphOperation y na Graph .
Wyjście <T> Symbolicznym uchwyt do tensora produkowanego przez Operation .
Zapisano zestaw modeli SavedModelBundle reprezentuje model załadowany z magazynu.
SavedModelBundle.Loader Opcje ładowania SavedModel.
serwer Serwer TensorFlow w procesie do użytku w szkoleniach rozproszonych.
Sesja Sterownik dla Graph wykonania.
Sesja.Uruchom Tensory wyjściowe i metadane uzyskane podczas wykonywania sesji.
Biegacz sesji Run Operation s i oceniać Tensors .
Kształt Ewentualnie częściowo znany kształt tensora wytworzony podczas operacji.
Tensor <T> Wielowymiarowa tablica o typie statycznym, której elementy są typu opisanego przez T.
Przepływ Tensora Statyczne metody użytkowe opisujące środowisko wykonawcze TensorFlow.
Tensory Rodzaj bezpieczne metody fabryki do tworzenia Tensor obiektów.

Wyliczenia

Typ danych Reprezentuje typ elementów w Tensor jak wyliczenia.
EagerSession.DevicePlacement Policy Kontroluje sposób działania, gdy próbujemy uruchomić operację na danym urządzeniu, ale niektórych tensorów wejściowych nie ma na tym urządzeniu.
EagerSession.ResourceCleanupStrategy Kontroluje sposób czyszczenia zasobów TensorFlow, gdy nie są już potrzebne.

Wyjątki

TensorFlowException Niesprawdzony wyjątek zgłoszony podczas wykonywania wykresów TensorFlow.