Graph.WhileSubgraphBuilder

publiczny interfejs statyczny Graph.WhileSubgraphBuilder

Służy do tworzenia instancji klasy abstrakcyjnej, która przesłania metodę buildSubgraph w celu zbudowania podgrafu warunkowego lub częściowego dla pętli while. Po Javie 8 można to alternatywnie wykorzystać do utworzenia lambdy w tym samym celu.

Do użycia podczas wywoływania whileLoop(Output[], org.tensorflow.Graph.WhileSubgraphBuilder, org.tensorflow.Graph.WhileSubgraphBuilder, String)

Przykładowe użycie (przed Java 8):

WhileSubgraphBuilder bodyGraphBuilder = new WhileSubgraphBuilder() { @Override public void buildSubgraph(Graph bodyGraph, Output<?>[] bodyInputs, Output<?>[] bodyOutputs) { // build body subgraph }; }

Przykładowe użycie (po Javie 8):

WhileSubgraphBuilder bodyGraphBuilder = (bodyGraph, bodyInputs, bodyOutputs) -> { // build body subgraph ;}

Metody publiczne

abstrakcyjna pustka
buildSubgraph ( wykres g, dane wyjściowe [] <?>, dane wyjściowe [] <?>)
Do przesłonięcia przez użytkownika za pomocą kodu do budowania podgrafu warunkowego lub treści dla pętli while

Metody publiczne

public abstract void buildSubgraph ( wykres g, dane wejściowe wyjściowe [] <?>, dane wyjściowe wyjściowe [] <?>)

Do przesłonięcia przez użytkownika za pomocą kodu do budowania podgrafu warunkowego lub treści dla pętli while

Parametry
sol podgraf
wejścia wejścia podgrafów
wyjścia wyjścia podgrafów