EagerSession.Options

publiczna klasa statyczna EagerSession.Options

Metody publiczne

EagerSession.Opcje
async (wartość logiczna)
Kontroluje sposób, w jaki wysyłane operacje są faktycznie wykonywane.
Chętna sesja
zbudować ()
Tworzy chętną sesję z wybranymi opcjami.
EagerSession.Opcje
konfiguracja (bajt [] wartość)
Konfiguruje sesję na podstawie danych znalezionych w dostarczonym buforze, który jest serializowanym protokonfiguracją TensorFlow.
EagerSession.Opcje
urządzeniePlacementPolicy (wartość EagerSession.DevicePlacementPolicy )
Kontroluje sposób działania, gdy próbujemy wykonać operację na danym urządzeniu, ale na tym urządzeniu nie ma niektórych tensorów wejściowych.
EagerSession.Opcje
ResourceCleanupStrategy (wartość EagerSession.ResourceCleanupStrategy )
Kontroluje sposób czyszczenia zasobów TensorFlow, gdy nie są już potrzebne.

Metody dziedziczone

Metody publiczne

publiczna asynchronizacja EagerSession.Options (wartość logiczna)

Kontroluje sposób, w jaki wysyłane operacje są faktycznie wykonywane.

Jeśli ustawione na true, każda operacja jest wykonywana asynchronicznie (w takim przypadku niektóre operacje mogą zwracać „niegotowe” dane wyjściowe). Po ustawieniu wartości false wszystkie operacje są wykonywane synchronicznie.

Domyślnie używane jest wykonywanie synchroniczne.

Parametry
wartość true dla wykonywania asynchronicznego, false dla synchronicznego.

publiczna kompilacja EagerSession ()

Tworzy chętną sesję z wybranymi opcjami.

publiczna konfiguracja EagerSession.Options (wartość bajtu [])

Konfiguruje sesję na podstawie danych znalezionych w dostarczonym buforze, który jest serializowanym protokonfiguracją TensorFlow.

Ostrzeżenie: obsługa tej funkcji może ulec zmianom, ponieważ protosy TensorFlow mogą w przyszłości nie być obsługiwane na publicznych punktach końcowych.

Zobacz też: config.proto

Parametry
wartość serializowany proto konfiguracji

public EagerSession.Options DevicePlacementPolicy (wartość EagerSession.DevicePlacementPolicy )

Kontroluje sposób działania, gdy próbujemy wykonać operację na danym urządzeniu, ale na tym urządzeniu nie ma niektórych tensorów wejściowych.

Domyślnie używana jest EagerSession.DevicePlacementPolicy.SILENT .

Parametry
wartość zasady, które należy zastosować

publiczny EagerSession.Options ResourceCleanupStrategy (wartość EagerSession.ResourceCleanupStrategy )

Kontroluje sposób czyszczenia zasobów TensorFlow, gdy nie są już potrzebne.

Domyślnie używany jest EagerSession.ResourceCleanupStrategy.IN_BACKGROUND .

Parametry
wartość strategię, którą należy zastosować