Ostrzeżenie: ten interfejs API jest przestarzały i zostanie usunięty w przyszłej wersji TensorFlow, gdy zamiennik będzie stabilny.

Server

publiczny serwer końcowej klasy

Serwer TensorFlow w toku do użytku w szkoleniach rozproszonych.

Instancja Server zawiera zestaw urządzeń i cel Session które mogą uczestniczyć w rozproszonym szkoleniu. Serwer należy do klastra (określonego przez ClusterSpec ) i odpowiada określonemu zadaniu w nazwanym zadaniu. Serwer może komunikować się z dowolnym innym serwerem w tym samym klastrze. Serwer nie będzie obsługiwał żadnych żądań, dopóki nie zostanie wywołana metoda start() . Serwer przestanie obsługiwać żądania po wywołaniu metody stop() lub close() . Należy pamiętać, że metoda close() zatrzymuje serwer, jeśli jest uruchomiony.

OSTRZEŻENIE: Server jest właścicielem zasobów, które muszą zostać jawnie zwolnione przez wywołanie funkcji close() .

Wystąpienia Server są bezpieczne wątkowo.

Na przykład:

import org.tensorflow.Server;
 import org.tensorflow.distruntime.ClusterDef;
 import org.tensorflow.distruntime.JobDef;
 import org.tensorflow.distruntime.ServerDef;

 ClusterDef clusterDef = ClusterDef.newBuilder()
   .addJob(JobDef.newBuilder()
   .setName("worker")
   .putTasks(0, "localhost:4321")
   .build()
 ).build();

 ServerDef serverDef = ServerDef.newBuilder()
   .setCluster(clusterDef)
   .setJobName("worker")
   .setTaskIndex(0)
   .setProtocol("grpc")
 .build();

 try (Server srv = new Server(serverDef.toByteArray())) {
   srv.start();
   srv.join();
 
 }

Konstruktorzy publiczni

Serwer (bajt [] serverDef)
Konstruuje nową instancję serwera.

Metody publiczne

zsynchronizowana próżnia
zamknij ()
Zniszczenie serwera TensorFlow w procesie, zwalnia pamięć.
unieważnić
dołącz ()
Blokuje się do momentu pomyślnego zatrzymania serwera.
zsynchronizowana próżnia
start ()
Uruchamia serwer TensorFlow w procesie.
zsynchronizowana próżnia
stop ()
Zatrzymuje przetwarzany serwer TensorFlow.

Dziedziczone metody

Konstruktorzy publiczni

serwer publiczny (bajt [] serverDef)

Konstruuje nową instancję serwera.

Parametry
serverDef Definicja serwera określona jako serializowany bufor protokołu ServerDef .

Metody publiczne

public synchronized void close ()

Zniszczenie serwera TensorFlow w procesie, zwalnia pamięć.

Rzuty
InterruptedException

public void join ()

Blokuje się do momentu pomyślnego zatrzymania serwera.

public synchronized void start ()

Uruchamia serwer TensorFlow w procesie.

publicznie synchronizowane void stop ()

Zatrzymuje przetwarzany serwer TensorFlow.