Session

publiczna sesja końcowa

Sterownik do wykonywania Graph .

Wystąpienie Session hermetyzuje środowisko, w którym Operation na Graph są wykonywane w celu obliczenia Tensors . Na przykład:

// Let's say graph is an instance of the Graph class
 // for the computation y = 3 * x

 try (Session s = new Session(graph)) {
  try (Tensor x = Tensor.create(2.0f);
    Tensor y = s.runner().feed("x", x).fetch("y").run().get(0)) {
    System.out.println(y.floatValue()); // Will print 6.0f
  
  try (Tensor x = Tensor.create(1.1f);
    Tensor y = s.runner().feed("x", x).fetch("y").run().get(0)) {
    System.out.println(y.floatValue()); // Will print 3.3f
  }
 }
 }

OSTRZEŻENIE: Session posiada zasoby, które muszą zostać jawnie zwolnione przez wywołanie funkcji close() .

Wystąpienia sesji są bezpieczne dla wątków.

Klasy zagnieżdżone

klasa Sesja Bieg Tensory wyjściowe i metadane uzyskane podczas wykonywania sesji.
klasa Session.Runner Uruchom Operation i oceń Tensors .

Konstruktorzy publiczni

Sesja ( wykres g)
Skonstruuj nową sesję z powiązanym Graph .
Sesja ( wykres g, konfiguracja bajtu [])
Skonstruuj nową sesję z powiązanymi opcjami Graph i konfiguracji.

Metody publiczne

unieważnić
zamknij ()
Zwolnij zasoby powiązane z sesją.
Session.Runner
biegacz ()
Utwórz Runner, aby wykonywać operacje na wykresach i oceniać tensory.

Dziedziczone metody

Konstruktorzy publiczni

sesja publiczna ( wykres g)

Skonstruuj nową sesję z powiązanym Graph .

sesja publiczna ( wykres g, konfiguracja bajtu [])

Skonstruuj nową sesję z powiązanymi opcjami Graph i konfiguracji.

Parametry
sol Graph na którym będzie działać utworzona sesja.
config Parametry konfiguracyjne dla sesji określonej jako serializowany bufor protokołu ConfigProto .
Rzuty
IllegalArgumentException jeśli konfiguracja nie jest prawidłową serializacją buforu protokołu ConfigProto.

Metody publiczne

public void close ()

Zwolnij zasoby powiązane z sesją.

Blokuje się, dopóki nie będzie żadnych aktywnych wykonań (wywołania run() ). Sesja nie nadaje się do użytku po zamkniętych zwrotach.

public Session.Runner runner ()

Utwórz Runner, aby wykonywać operacje na wykresach i oceniać tensory.