Ostrzeżenie: ten interfejs API jest przestarzały i zostanie usunięty w przyszłej wersji TensorFlow, gdy zamiennik będzie stabilny.

Session.Run

publiczna statyczna klasa końcowa Session.Run

Tensory wyjściowe i metadane uzyskane podczas wykonywania sesji.

Zobacz Session.Runner.runAndFetchMetadata()

Pola

bajt publiczny metadane (Eksperymentalne): Metadane dotyczące biegu.
Lista publiczna< Tensor <?>> wyjścia Tensory z żądanych pobrań.

Konstruktorzy publiczni

Uruchom ()

Metody odziedziczone

Pola

publiczne bajty[] metadane

(Eksperymentalne): Metadane dotyczące biegu.

Serializowany bufor protokołu RunMetadata . Pakiet org.tensorflow jest wolny od jakichkolwiek zależności bufora protokołu, aby pozostać przyjaznym dla systemów o ograniczonych zasobach (gdzie coś takiego jak nanoproto może być bardziej odpowiednie). Kosztem tego jest ta nieprzejrzysta plama. Wybór ten jest obecnie sprawdzany i to pole może w dowolnym momencie zostać zastąpione bardziej bezpiecznymi dla typu odpowiednikami.

public List< Tensor <?>> wyjścia

Tensory z żądanych pobrań.

Konstruktorzy publiczni

bieg publiczny ()