Session.Runner

publiczne klasy końcowe Session.Runner

Uruchom Operation i oceń Tensors .

Runner uruchamia niezbędne fragmenty wykresu, aby wykonać każdą Operation wymaganą do oceny Tensors do pobrania. Wywołanie feed(String, int, Tensor) umożliwia wywołującym przesłonięcie wartości Tensors na wykresie przez zastąpienie podanych Tensors wyników operacji dostarczonych do feed(String, int, Tensor) .

Konstruktorzy publiczni

Biegacz ()

Metody publiczne

Session.Runner
addTarget (operacja na łańcuchu )
Wykonaj operation run() , ale nie zwraca żadnych ocenionych Tensors .
Session.Runner
addTarget ( Argument <?> operand)
Make run() wykonuje operand , ale nie zwraca żadnych ocenionych Tensors .
Session.Runner
addTarget ( operacja operacji)
Wykonaj operation run() , ale nie zwraca żadnych ocenionych Tensors .
Session.Runner
paszy ( Argument <?> argumentu, tensora <?> t)
Użyj t zamiast tensora, do którego odwołuje się wykonanie operacji, do której odwołuje się operand .
Session.Runner
posuw (operacja na łańcuchach, tensor <?> t)
Unikaj oceny operation i zamień t na wartość, którą tworzy.
Session.Runner
feed (operacja na łańcuchach, indeks int, tensor <?> t)
Unikaj oceniania index -tego wyniku operation przez podstawianie t do wartości, którą generuje.
Session.Runner
fetch (operacja na łańcuchu)
Make run() zwraca wynik operation .
Session.Runner
fetch (operacja na łańcuchach, indeks int)
Make run() zwraca index -ty wynik operation .
Session.Runner
pobierania ( Argument <?> argumentu)
Sprawia, że run() zwraca Tensor, do którego odwołuje się wyjście operand .
Session.Runner
pobierz (dane wyjściowe <?>)
Sprawia, że run() zwraca Tensor, do którego odwołuje się output .
Lista < Tensor <? >>
biegać ()
Wykonaj fragmenty wykresu niezbędne do obliczenia wszystkich żądanych pobrań.
Sesja Bieg
runAndFetchMetadata ()
Wykonaj fragmenty wykresu, aby obliczyć żądane pobrania i zwrócić metadane dotyczące przebiegu.
Session.Runner
setOptions (opcje bajtu [])
(Metoda eksperymentalna): ustaw opcje (zwykle do debugowania) dla tego uruchomienia.

Dziedziczone metody

Konstruktorzy publiczni

public Runner ()

Metody publiczne

publicznego Session.Runner addTarget (operacja String)

Wykonaj operation run() , ale nie zwraca żadnych ocenionych Tensors .

publicznego Session.Runner addTarget ( Argument <?> operand)

Make run() wykonuje operand , ale nie zwraca żadnych ocenionych Tensors .

publicznego Session.Runner addTarget ( Operacja operacja)

Wykonaj operation run() , ale nie zwraca żadnych ocenionych Tensors .

Rzuty
IllegalArgumentException jeśli operacja nie jest GraphOperation

publicznego Session.Runner pasz ( Argument <?> operand, Tensor <?> t)

Użyj t zamiast tensora, do którego odwołuje się wykonanie operacji, do której odwołuje się operand .

publiczny kanał Session.Runner (operacja łańcuchowa, tensor <?> t)

Unikaj oceny operation i zamień t na wartość, którą tworzy.

Parametry
operacja Jest albo nazwą ciągu operacji, w którym to przypadku ta metoda jest skrótem dla feed(operation, 0) , albo ciągiem w postaci nazwa_operacji: indeks_wyjściowy , w którym to przypadku ta metoda działa jak feed(operation_name, output_index) . Te nazwy rozdzielone dwukropkami są powszechnie używane w komunikatach bufora protokołu SignatureDef , które są zawarte w metaGraphDef() .

publiczny kanał Session.Runner (operacja łańcuchowa, indeks int, tensor <?> t)

Unikaj oceniania index -tego wyniku operation przez podstawianie t do wartości, którą generuje.

Operacje w Graph mogą mieć szereg wyjść, index Identyfikuje się t jest przewidziane.

publiczne pobieranie Session.Runner (operacja String)

Make run() zwraca wynik operation .

Parametry
operacja Jest albo nazwą ciągu operacji, w którym to przypadku ta metoda jest skrótem do fetch(operation, 0) , albo jest ciągiem w postaci nazwa_operacji: indeks_wyjściowy , w którym to przypadku ta metoda działa jak fetch(operation_name, output_index) . Te nazwy rozdzielone dwukropkami są powszechnie używane w komunikatach bufora protokołu SignatureDef , które są zawarte w metaGraphDef() .

publiczne pobieranie Session.Runner (operacja na łańcuchach, indeks int)

Make run() zwraca index -ty wynik operation .

Operacje na Graph mogą mieć wiele danych wyjściowych, a index identyfikuje, który z nich zwrócić.

publicznego Session.Runner fetch ( Argument <?> operand)

Sprawia, że run() zwraca Tensor, do którego odwołuje się wyjście operand .

public Session.Runner fetch ( Output <?> output)

Sprawia, że run() zwraca Tensor, do którego odwołuje się output .

public Lista < Tensor <? >> run ()

Wykonaj fragmenty wykresu niezbędne do obliczenia wszystkich żądanych pobrań.

OSTRZEŻENIE: Wywołujący zakłada własność wszystkich zwróconych Tensors , tj. Wywołujący musi wywołać funkcję close() na wszystkich elementach zwracanej listy, aby zwolnić zasoby.

TODO (ashankar): Ponownie rozważ tutaj typ zwracanego wyniku. W szczególności dwie rzeczy: (a) Ułatw wywołującemu czyszczenie (być może zwracając coś takiego jak AutoCloseableList w SessionTest.java) i (b) Oceń, czy wartość zwracana powinna być listą, czy może Map<Output, Tensor> ?

DO ZROBIENIA (andrewmyers): Byłoby również dobrze, gdyby to, co jest tutaj zwracane, ułatwiało wyodrębnianie tensorów wyjściowych w sposób bezpieczny dla typu.

publicznego Session.Run runAndFetchMetadata ()

Wykonaj fragmenty wykresu, aby obliczyć żądane pobrania i zwrócić metadane dotyczące przebiegu.

Jest to dokładnie tak samo, jak run() , ale oprócz żądanych Tensorów zwraca również metadane dotyczące wykonania wykresu w postaci zserializowanego buforu protokołu RunMetadata .

public Session.Runner setOptions (opcje bajtu [])

(Metoda eksperymentalna): ustaw opcje (zwykle do debugowania) dla tego uruchomienia.

Opcje są przedstawiane jako serializowany bufor protokołu RunOptions .

Pakiet org.tensorflow jest wolny od jakichkolwiek zależności od bufora protokołów, aby pozostać przyjaznym dla systemów o ograniczonych zasobach (gdzie coś takiego jak nanoproto może być bardziej odpowiednie). Kosztem tego jest brak bezpieczeństwa typów w tej funkcji API. Ten wybór jest w trakcie przeglądu i tę funkcję można w dowolnym momencie zastąpić odpowiednikami o większej liczbie typów.