Ostrzeżenie: ten interfejs API jest przestarzały i zostanie usunięty w przyszłej wersji TensorFlow, gdy zamiennik będzie stabilny.

Operation

public interface Eksploatacja
Znane podklasy pośrednie

Wykonuje obliczenia na tensorach.

Operacja trwa zero lub więcej Tensor S (wytwarzane przez innych operacji) jako sygnału wejściowego i tworzy zero lub więcej Tensor y jako wyjście.

Metody publiczne

streszczenie
inputListLength (String name)
Zwraca rozmiar podanej listy tensorów wejściowych dla tej operacji.
abstrakcyjny ciąg
nazwa ()
Zwraca pełną nazwę operacji.
streszczenie
numOutputs ()
Zwraca liczbę tensorów wytworzonych przez tę operację.
streszczenie <T> Wyjście <T>
Wyjście (Int IDX)
Zwraca symboliczny uchwyt do jednego z tensorów utworzonych przez tę operację.
streszczenie wyjściowa [] <?>
outputList (Int IDX int długość)
Zwraca symboliczne uchwyty do listy tensorów utworzonych przez tę operację.
streszczenie
outputListLength (String name)
Zwraca rozmiar listy tensorów utworzonych przez tę operację.
abstrakcyjny ciąg
typ ()
Zwraca typ operacji, tj. nazwę obliczenia wykonanego przez operację.

Metody publiczne

public abstract int inputListLength (String name)

Zwraca rozmiar podanej listy tensorów wejściowych dla tej operacji.

Operacja ma wiele nazwanych danych wejściowych, z których każdy zawiera pojedynczy tensor lub listę tensorów. Ta metoda zwraca rozmiar listy tensorów dla określonego nazwanego wejścia operacji.

Parametry
Nazwa identyfikator listy tensorów (których może być wiele) danych wejściowych tej operacji.
Zwroty
  • rozmiar listy tensorów utworzonych przez to nazwane wejście.
Rzuty
Niedozwolony argumentWyjątek jeśli ta operacja nie zawiera danych wejściowych o podanej nazwie.

public abstract String name ()

Zwraca pełną nazwę operacji.

public abstract int numOutputs ()

Zwraca liczbę tensorów wytworzonych przez tę operację.

public abstract wyjściowa <T> output (int idx)

Zwraca symboliczny uchwyt do jednego z tensorów utworzonych przez tę operację.

Ostrzeżenie: nie sprawdza, czy typ tensora mecze T. Jest on zalecany do wywołania tej metody z wyraźną parametru type zamiast pozwolić wywnioskować, np operation.<Integer>output(0)

Parametry
idx Indeks produkcji wśród produktów wytworzonych przez tę operację.

public abstract wyjściowa [] <?> outputList (int idx, int długość)

Zwraca symboliczne uchwyty do listy tensorów utworzonych przez tę operację.

Parametry
idx indeks pierwszego tensora listy
długość liczba tensorów na liście
Zwroty
  • Tablica Output

public abstract int outputListLength (String name)

Zwraca rozmiar listy tensorów utworzonych przez tę operację.

Operacja ma wiele nazwanych danych wyjściowych, z których każdy generuje jeden tensor lub listę tensorów. Ta metoda zwraca rozmiar listy tensorów dla określonego nazwanego wyjścia operacji.

Parametry
Nazwa identyfikator listy tensorów (których może być wiele) wytworzonych przez tę operację.
Zwroty
  • rozmiar listy tensorów generowanych przez to nazwane wyjście.
Rzuty
Niedozwolony argumentWyjątek jeśli ta operacja nie ma danych wyjściowych o podanej nazwie.

public abstract typ String ()

Zwraca typ operacji, tj. nazwę obliczenia wykonanego przez operację.