Ostrzeżenie: ten interfejs API jest przestarzały i zostanie usunięty w przyszłej wersji TensorFlow, gdy zamiennik będzie stabilny.

GraphOperation

public class końcowy GraphOperation

Implementacja w Operation dodawana jako węzła do Graph .

Instancje GraphOperation są ważne tylko tak długo, jak Graph są częścią jest prawidłowy. Tak więc, jeżeli close() jest wywoływana, a na przykład metody GraphOperation może nie z IllegalStateException .

Instancje GraphOperation są niezmienne i bezpieczne wątkowo.

Metody publiczne

logiczne
wynosi (Przedmiot O)
int
int
inputListLength (String name)
Zwraca rozmiar podanej listy tensorów wejściowych dla tej operacji.
Strunowy
nazwa ()
Zwraca pełną nazwę operacji.
int
numOutputs ()
Zwraca liczbę tensorów wytworzonych przez tę operację.
<T> Wyjście <T>
Wyjście (Int IDX)
Zwraca symboliczny uchwyt do jednego z tensorów utworzonych przez tę operację.
Wyjście [] <?>
outputList (Int IDX int długość)
Zwraca symboliczne uchwyty do listy tensorów utworzonych przez tę operację.
int
outputListLength (String name)
Zwraca rozmiar listy tensorów utworzonych przez tę operację.
Strunowy
Strunowy
typ ()
Zwraca typ operacji, tj. nazwę obliczenia wykonanego przez operację.

Metody odziedziczone

Metody publiczne

publicznych wartość logiczna równa się (Przedmiot O)

public int hashCode ()

public int inputListLength (String name)

Zwraca rozmiar podanej listy tensorów wejściowych dla tej operacji.

Operacja ma wiele nazwanych danych wejściowych, z których każdy zawiera pojedynczy tensor lub listę tensorów. Ta metoda zwraca rozmiar listy tensorów dla określonego nazwanego wejścia operacji.

Parametry
Nazwa identyfikator listy tensorów (których może być wiele) danych wejściowych tej operacji.
Zwroty
  • rozmiar listy tensorów utworzonych przez to nazwane wejście.

public String name ()

Zwraca pełną nazwę operacji.

public int numOutputs ()

Zwraca liczbę tensorów wytworzonych przez tę operację.

publicznego wyjściowa <T> output (int idx)

Zwraca symboliczny uchwyt do jednego z tensorów utworzonych przez tę operację.

Ostrzeżenie: nie sprawdza, czy typ tensora mecze T. Jest on zalecany do wywołania tej metody z wyraźną parametru type zamiast pozwolić wywnioskować, np operation.<Integer>output(0)

Parametry
idx Indeks produkcji wśród produktów wytworzonych przez tę operację.

publicznego wyjściowa [] <?> outputList (int idx, int długość)

Zwraca symboliczne uchwyty do listy tensorów utworzonych przez tę operację.

Parametry
idx indeks pierwszego tensora listy
długość liczba tensorów na liście
Zwroty
  • Tablica Output

public int outputListLength (String name)

Zwraca rozmiar listy tensorów utworzonych przez tę operację.

Operacja ma wiele nazwanych danych wyjściowych, z których każdy generuje jeden tensor lub listę tensorów. Ta metoda zwraca rozmiar listy tensorów dla określonego nazwanego wyjścia operacji.

Parametry
Nazwa identyfikator listy tensorów (których może być wiele) wytworzonych przez tę operację.
Zwroty
  • rozmiar listy tensorów generowanych przez to nazwane wyjście.

public String toString ()

typ public String ()

Zwraca typ operacji, tj. nazwę obliczenia wykonanego przez operację.