GraphOperation

publiczna klasa końcowa GraphOperation

Implementacja Operation dodana jako węzeł do Graph .

Instancje GraphOperation są ważne tylko wtedy, gdy Graph , którego są częścią, jest prawidłowe. Zatem jeśli zostanie wywołana funkcja Graph.close() , wówczas metody w instancji GraphOperation mogą zakończyć się niepowodzeniem z powodu IllegalStateException .

Instancje GraphOperation są niezmienne i bezpieczne dla wątków.

Metody publiczne

wartość logiczna
równa się (Obiekt o)
wew
wew
inputListLength (nazwa ciągu)
Zwraca rozmiar podanej listy wejściowej tensorów dla tej operacji.
Strunowy
nazwa ()
Zwraca pełną nazwę operacji.
wew
liczba wyjść ()
Zwraca liczbę tensorów wytworzonych w wyniku tej operacji.
<T> Wyjście <T>
wynik (int idx)
Zwraca symboliczny uchwyt do jednego z tensorów utworzonych w wyniku tej operacji.
Wyjście[] <?>
lista wyjściowa (int idx, int długość)
Zwraca uchwyty symboliczne do listy tensorów utworzonych w wyniku tej operacji.
wew
OutputListLength (nazwa ciągu)
Zwraca rozmiar listy tensorów utworzonej w wyniku tej operacji.
Strunowy
Strunowy
typ ()
Zwraca typ operacji, tj. nazwę obliczenia wykonywanego przez operację.

Metody dziedziczone

Metody publiczne

publiczna wartość logiczna równa się (Obiekt o)

Parametry
o

publiczny int hashCode ()

public int inputListLength (nazwa ciągu)

Zwraca rozmiar podanej listy wejściowej tensorów dla tej operacji.

Operacja ma wiele nazwanych danych wejściowych, z których każdy zawiera pojedynczy tensor lub listę tensorów. Ta metoda zwraca rozmiar listy tensorów dla określonych nazwanych danych wejściowych operacji.

Parametry
nazwa identyfikator listy tensorów (których może być wiele) danych wejściowych tej operacji.
Zwroty
  • rozmiar listy tensorów utworzonych przez to nazwane wejście.

publiczna nazwa ciągu ()

Zwraca pełną nazwę operacji.

public int numOutputs ()

Zwraca liczbę tensorów wytworzonych w wyniku tej operacji.

publiczne wyjście <T> wyjście (int idx)

Zwraca symboliczny uchwyt do jednego z tensorów utworzonych w wyniku tej operacji.

Ostrzeżenie: nie sprawdza, czy typ tensora pasuje do T. Zaleca się wywoływanie tej metody z jawnym parametrem typu, zamiast pozwalać na wywnioskowanie tego, np operation.&lt;Integer&gt;output(0)

Parametry
idx Indeks wyników wśród wyników uzyskanych w wyniku tej operacji.

public Output[] <?> OutputList (int idx, int długość)

Zwraca uchwyty symboliczne do listy tensorów utworzonych w wyniku tej operacji.

Parametry
idx indeks pierwszego tensora listy
długość liczba tensorów na liście
Zwroty
  • tablica Output

public int OutputListLength (nazwa ciągu)

Zwraca rozmiar listy tensorów utworzonej w wyniku tej operacji.

Operacja ma wiele nazwanych wyników, z których każdy generuje pojedynczy tensor lub listę tensorów. Ta metoda zwraca rozmiar listy tensorów dla określonego nazwanego wyniku operacji.

Parametry
nazwa identyfikator listy tensorów (których może być wiele) utworzonej w wyniku tej operacji.
Zwroty
  • rozmiar listy tensorów utworzonych przez to nazwane wyjście.

publiczny ciąg do ciągu ()

publiczny typ ciągu ()

Zwraca typ operacji, tj. nazwę obliczenia wykonywanego przez operację.