SavedModelBundle

public class SavedModelBundle

SavedModelBundle reprezentuje model załadowany z magazynu.

Model obejmował opisu do obliczenia (a Graph ), A Session z tensorów (na przykład, parametrów i zmiennych na wykresie) zainicjowany do wartości zapisanych w pamięci, a także opis modelu (szeregowana przedstawieniem buforze protokołu MetaGraphDef ).

Klasy zagnieżdżone

klasa SavedModelBundle.Loader Opcje ładowania SavedModel.

Metody publiczne

próżnia
close ()
Zwalnia zasoby (the Graph i Session ) związane z zapisanego modelu wiązki.
Wykres
Wykres ()
Zwraca wykres opisujący obliczenia wykonane przez model.
statyczne SavedModelBundle
obciążenie (String exportDir, String ... tags)
Załaduj zapisany model z katalogu eksportu.
statyczne SavedModelBundle.Loader
Ładowarka (String exportDir)
Załaduj zapisany model.
bajt[]
metaGraphDef ()
Zwraca odcinkach buforowych protokół MetaGraphDef związane z zapisanego modelu.
Sesja
Sesja ()
Zwraca Session , z którym do wykonywania obliczeń za pomocą modelu.

Metody odziedziczone

Metody publiczne

public void close ()

Zwalnia zasoby (the Graph i Session ) związane z zapisanego modelu wiązki.

publicznego wykres wykres ()

Zwraca wykres opisujący obliczenia wykonane przez model.

public static SavedModelBundle obciążenie (String exportDir, String ... tags)

Załaduj zapisany model z katalogu eksportu. Model, który jest ładowany powinny być tworzone przy użyciu API zapisane modelu .

Metoda ta jest skrótem dla:

SavedModelBundle.loader().withTags(tags).load();
 

Parametry
exportDir ścieżka katalogu zawierającego zapisany model.
tagi tagi identyfikujące konkretną metagraphdef do załadowania.
Zwroty
  • pakiet zawierający wykres i powiązaną sesję.

public static SavedModelBundle.Loader ładowarka (String exportDir)

Załaduj zapisany model.

Zwraca Loader obiekt, który można ustawić opcje konfiguracyjne, zanim rzeczywiście ładuje modelu

Parametry
exportDir ścieżka katalogu zawierającego zapisany model.

bajt publicznego [] metaGraphDef ()

Zwraca odcinkach buforowych protokół MetaGraphDef związane z zapisanego modelu.

publiczna sesja sesja ()

Zwraca Session , z którym do wykonywania obliczeń za pomocą modelu.

Zwroty
  • zainicjowana sesja